09 juli 2024

Enquête zwangerschapscomplicaties en infertiliteit bij medisch specialisten en aiossen

Namens de Raad Opleiding van de FMS wordt verzocht om deze vragenlijst te verspreiden onder de leden van de verschillende wetenschappelijke verenigingen. De vragenlijst gaat over zwangerschapscomplicaties en infertiliteit bij medisch specialisten en aiossen.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat medisch specialisten een significant verhoogd risico lopen op zwangerschapscomplicaties en infertiliteit. Het is echter onduidelijk of deze problemen ook spelen binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Door middel van deze enquête ontstaat er hopelijk inzicht in de prevalentie van deze problemen in Nederland en kunnen we indien nodig passende maatregelen nemen. 
Het invullen van de vragenlijst neemt 5-10 minuten tijd in beslag en is bedoeld voor zowel de mannelijke als vrouwelijke medisch specialisten en zij die daarvoor in opleiding zijn.

Naar de vragenlijst
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.