20 juni 2024

Leefstijladviezen in richtlijnen: input gevraagd

In het kader van een project van de Coalitie Leefstijl in de Zorg doet het Kennisinstituut van de FMS onderzoek naar de implementatie van leefstijladviezen uit medisch specialistische richtlijnen. Graag nemen de onderzoekers de input van zoveel mogelijk medisch specialisten mee. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten en kan tot 5 juli 2024.

Doel van de survey 
Het doel van de survey is om te inventariseren in hoeverre leefstijladviezen uit de richtlijnen worden toegepast in en bruikbaar zijn voor de praktijk.

Toelichting op de survey
Leefstijladviezen zijn vaak onderdeel van medisch-specialistische richtlijnen. Dit sluit goed aan bij de doelstellingen van de visie ‘Medisch Specialist 2035’, waarin leefstijlgeneeskunde een belangrijk thema is. Uit een recent rapport bleek dat in ongeveer 65% van de medisch-specialistische richtlijnen voor veelvoorkomende chronische aandoeningen leefstijladviezen werden opgenomen. Deze adviezen variëren echter in mate van voorkomen en formulering, waardoor het onduidelijk is of zij handelingsperspectief bieden voor de praktijk.

Het waarborgen van uw anonimiteit 
Anonimiteit wordt gewaarborgd doordat er geen persoonsgegevens worden opgeslagen. De anonieme gegevens worden gebruikt voor publicaties over dit onderwerp. Nadere informatie over de bescherming van de persoonsgegevens in het kader van de AVG is te vinden in de gebruikersvoorwaarden

Voor vragen kunt u contact opnemen met de betrokken collega's van het Kennisinstituut van de Federatie:  Naar de vragenlijst  
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.