23 mei 2024

Verschillen tussen korte-termijnresultaten van gecementeerde en ongecementeerde unicondylaire knieprothesen

Op 20 mei 2024 publiceerde Bone & Joint Open het artikel Comparison of the early postoperative outcomes of cementless and cemented medial unicompartmental knee arthroplasty: results from the Dutch National Arthroplasty Registry online.

Het onderzoek is uitgevoerd met LROI-data door Tarik Bayoumi, Joost Burger, Jelle van der List, Inger Sierevelt, Anneke Spekenbrink-Spooren, Andrew Pearle, Gino Kerkhoffs en Aernout Zuiderbaan. Zij concludeerden dat gecementeerde en ongecementeerde fixatie voor het plaatsen van een unicondylaire knieprothese in het eerste jaar na de operatie voor vergelijkbare verbeteringen zorgen in fysieke functie en pijnvermindering. Bij ongecementeerde fixatie is er echter wel een grotere kans op uitstekende resultaten op de Oxford Knee Score voor fysiek functioneren en pijn. Deze verschillen in functionele uitkomsten zijn minimaal en hoeven geen doorslaggevende rol te spelen in de keuze van de fixatietechniek. Belangrijker is om rekening te houden met de verschillen in kansen op revisie bij het maken van deze keuze.

Bekijk ook de Nederlandse samenvatting met infographic.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.