10 juli 2023

Nieuwe richtlijn handartrose

Met de toenemende vergrijzing is de verwachting dat er een grote toename aan patiënten met artrose en specifiek handartrose komt.

De behandeling van handartrose vraagt om betrokkenheid van verschillende disciplines, en dus een multidisciplinaire richtlijn. De nieuw verschenen richtlijn over dit onderwerp beschrijft de behandelopties bij volwassenen met handartrose. Het betreft een adaptatie van de EULAR richtlijn die in 2018 is verschenen, waarbij de huidige richtlijn is toegespitst op de Nederlandse praktijk.

Naast de algemene principes en behandelingsopties, worden bij aanhoudende klachten aanvullende medicamenteuze en chirurgische opties besproken die overwogen kunnen worden in bepaalde subgroepen, zoals artrose met inflammatoire kenmerken. Voor de specifieke inhoud van de chirurgische opties wordt verwezen naar de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).

De richtlijn is geschreven voor alle zorgverleners die bij de behandeling van patiënten met handartrose betrokken zijn, waaronder reumatologen, orthopedisch chirurgen, plastisch chirurgen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en verpleegkundigen. Daarnaast kan de richtlijn ook geraadpleegd worden door huisartsen, aangezien de meeste patiënten door de huisarts gezien worden en eventueel doorverwezen worden naar de tweede lijn.

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), door een commissie met vertegenwoordigers vanuit de reumatologen, orthopedisch chirurgen, plastisch chirurgen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen en patiëntvertegenwoordigers. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. De richtlijn is tot stand gekomen met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Bekijk de richtlijn Startpagina - Behandeling van handartrose - Richtlijn - Richtlijnendatabase
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}