19 juni 2023

Inaugurele rede prof. dr. Taco Gosens 30 juni in Tilburg

Prof. dr. Taco Gosens - Hoogleraar Kwaliteit van Leven in de Medische Setting - zal op 30 juni 2023 zijn ambt aanvaarden met het houden van een openbare rede:
Kwaliteit van leven in de orthopedie: Bewogen Zorg.

In zijn oratie op vrijdag 30 juni licht ETZ-orthopedisch chirurg Taco Gosens toe hoe belangrijk de wisselwerking is tussen lichamelijke symptomen en psychologische factoren en mechanismen voor de behandeling en de kwaliteit van leven van patiënten met een verminderde mobiliteit.

Onderwijs in beweging
Bewegen is niet alleen een belangrijke determinant van de gezondheid, maar ook van de kwaliteit van het leven, stelt Taco Gosens. Het belang van bewegen dient onderwezen te worden aan de studenten psychologie aan Tilburg University. De hele maatschappij dient in beweging te komen en zich bewust te zijn van het feit dat vrij kunnen bewegen een groot goed is. Niet vrij kunnen bewegen leidt tot verlies van gezondheid en verlies van kwaliteit van leven. Ook binnen de opleiding tot orthopedisch chirurg zou er meer aandacht moeten komen voor de impact van het hebben van een beweegprobleem op de kwaliteit van leven. En daarbij ook voor de impact die de geestelijke gezondheid heeft op het ervaren van een beweegprobleem, dan wel het oplossen daarvan. Door oog te hebben voor de psychologie van de mens achter de klacht kan de behandeling namelijk meer passend worden bij de patiënt en zullen resultaten beter worden.

Kwaliteit van leven en bewegen
Taco Gosens: “Kwaliteit van leven kan aan de gezondheid gerelateerd zijn, maar kan ook los hiervan worden gezien, als generieke kwaliteit van leven. Beide worden door de patiënt zelf beoordeeld en zijn dus subjectief. Bij gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven gaat het vooral om die factoren die binnen de invloedssfeer van zorgverleners en zorgstelsels vallen. Generieke kwaliteit van leven omvat de beoordeling door de patiënt van zijn eigen functioneren op verschillende gebieden: lichamelijke gezondheid, psychisch welbevinden, sociale relaties en omgeving. Tegelijkertijd beïnvloedt de geestelijke gezondheid ook op zichzelf de kwaliteit van leven en kan het daarmee ook de ernst van orthopedische en traumaproblemen en hun uitkomst beïnvloeden. Kwaliteit van leven kan dus van persoon tot persoon maar ook in de tijd verschillen en is afhankelijk van culturele, sociale, economische en persoonlijke factoren. Huisartsen noemen dit al vele jaren contextgeneeskunde.”

Bewegen in Wetenschap en Praktijk
In zijn leerstoel, die onder andere mogelijk is gemaakt door het ETZ, hoopt Taco Gosens meer aandacht te genereren voor het belang van psychologie in de orthopedie en in de geneeskunde in het algemeen. Het ultieme doel is om op basis van breed en structureel geregistreerde data binnen de Nederlandse orthopedie een samenspel te creëren tussen de wereld van de orthopedie en de wereld van psychologie, op weg naar Bewogen Zorg voor iedereen. De leerstoel “Kwaliteit van Leven in de Medische Setting” illustreert de samenwerking tussen het ETZ en de Tilburg University, parallel met de samenwerking tussen lichaam en geest, en is daarnaast de uitwerking van de trias patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap.

Over Taco Gosens
Sinds 1 november 2021 is Taco Gosens als hoogleraar verbonden aan de Tilburg University bij het departement Medische en Klinische Psychologie van de Tilburg School of Social and Behavioural Sciences. Met studenten psychologie en geneeskunde en promovendi onderzoekt hij hoe psychologische factoren de kwaliteit van leven in de medische setting beïnvloeden en hoe die kwaliteit van leven kan worden verbeterd. Deze leerstoel wordt mogelijk gemaakt door het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}