19 april 2023

Verlaging tarief informatieverstrekking door NZa

De NOV ontvangt de laatste tijd met enige regelmaat vragen over het besluit van de NZa om het tarief van zorgactiviteit 119053 per 2023 te verlagen naar € 36,29.*  Het gaat hierbij om de zorgactiviteit ‘Informatieverstrekking aan derden. Het met toestemming van de patiënt schriftelijk verstrekken van informatie over die patiënt aan een derde, niet zijnde een andere zorgaanbieder of zorgverzekeraar.’

Via deze weg willen we toelichting geven op de beweegredenen van de NZa, de gevolgen van dit besluit en de mogelijkheden van de NOV. 

Waarom heeft de NZa besloten het tarief zo drastisch te verlagen?
De NZa geeft aan een kostprijs-uitvraag te hebben gedaan bij ruim 30 ziekenhuizen. Op basis van deze uitvraag bleek dat de kostprijs voor deze zorgactiviteit de afgelopen jaren consistent (lager) was.** Daartoe heeft de NZa besloten het tarief te verlagen. 

Wat betekent dit?
Zorgactiviteit 119053 valt onder het A-segment. Dit betekent dat het door de NZa vastgestelde tarief een landelijk maximumtarief is en dus niet vrij onderhandelbaar is tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Wat doet de NOV?
De Federatie Medisch Specialisten is met de NZa in gesprek over dit onderwerp. De Federatie vertegenwoordigt hierin de aangesloten wetenschappelijke verenigingen. De NOV verleent uiteraard haar medewerking en levert informatie aan die de Federatie helpt in dit gesprek met de NZa. 

En nu?
De NZa heeft laten weten een wijziging door te willen voeren indien het bezwaar gegrond blijkt. De wijziging zal echter niet op korte termijn doorgevoerd (kunnen) worden. Mocht er een nieuwe kostprijs-uitvraag gedaan worden; kijk dan kritisch en realistisch naar de door uw organisatie vastgestelde kostprijs en zorg dat de factor tijd voor zowel ondersteunend, als medisch specialistisch personeel (voldoende) meegewogen wordt.

Mocht u toch nog vragen hebben n.a.v. bovenstaande toelichting, dan kunt u contact opnemen met de Beroepsbelangen Commissie van de NOV via ptoonders@orthopeden.org

* Zorgactiviteit 239021 heeft eenzelfde omschrijving als zorgactiviteit 119053. Deze code is echter enkel van toepassing voor schriftelijke informatieverstrekking voor MKA (mond-, kaak- en aangezichtschirurgie) verrichtingen. Deze prestatie kan dus alleen maar geregistreerd worden als het de kaakchirurgie betreft. Deze code (239021) kan niet gebruikt worden voor informatieverstrekking binnen de medisch specialistische zorg.

** Het gaat hierbij om de jaren t/m 2019. De kostprijzen uit 2020 en 2021 worden niet meegenomen vanwege een verstoord beeld als gevolg van de coronacrisis. 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.