06 april 2023

Drie commentaarrondes voor conceptrichtlijnen: postoperatieve pijn, achillespeesruptuur en schouderluxaties

Commentaarronde conceptrichtlijn postoperatieve pijn

De conceptrichtlijn postoperatieve pijn is aan de NOV ter commentaar aangeboden. Deze richtlijn wordt ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). Namens de NOV hebben drs. S.J. (Stijn) Westerbos (werkgroep) en drs. G. (Gijs) Helmerhorst (klankbordgroep) geparticipeerd.
De richtlijn postoperatieve pijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met postoperatieve pijn. De modules in deze richtlijn gaan in op organisatie van zorg, pijnmeting, niet-medicamenteuze interventies, medicamenteuze behandeling en locoregionale anesthesietechnieken. Overkoepelend is in de aanbevelingen van de richtlijn uitgegaan van het klinisch uitgangspunt, namelijk de gecombineerde uitkomst van reductie in postoperatieve pijn én opioïdenreductie. De beschreven interventies worden beschouwd als onderdeel van een multimodale werkwijze.
Uw commentaar kunt u indienen door het commentaarformulier in te vullen en voor 25 april 2023 toe te sturen aan kwaliteit@orthopeden.org.
=> Naar de documenten commentaarronde conceptrichtlijn postoperatieve pijn

Commentaarronde conceptrichtlijn achillespeesruptuur

De conceptrichtlijn achillespeesruptuur is aan de NOV ter commentaar aangeboden. Deze richtlijn wordt ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Namens de NOV heeft dr. D.E. (Duncan) Meuffels geparticipeerd in de werkgroep.
Een gescheurde achillespees is een veel voorkomende sportblessure. Deze aandoening wordt in Nederland zowel conservatief (gips of tape immobilisatie) als operatief (hechten van de gescheurde pees) behandeld, wat verschilt per ziekenhuis en er is geen consensus over wat de beste behandeling is. Omdat een gescheurde achillespees veel bij jongvolwassenen optreedt en de revalidatie periode langdurig is, heeft deze blessure een grote impact op het (werkzame) leven van betrokkenen.
De richtlijn beschrijft: diagnostiek, chirurgische behandeling, techniek van opereren en revalidatie.
Uw commentaar kunt u indienen door het commentaarformulier in te vullen en voor 2 mei 2023 toe te sturen aan kwaliteit@orthopeden.org.
=> Naar de documenten commentaarronde conceptrichtlijn achillespeesruptuur

Commentaarronde conceptrichtlijn schouderluxaties

De conceptrichtlijn schouderluxaties is aan de NOV ter commentaar aangeboden. Deze richtlijn wordt ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Namens de NOV hebben dr. O.A. (Olivier) van der Meijden en dr. M.P.J. (Michel) van den Bekerom geparticipeerd in de werkgroep.
Een schouderluxatie wordt zowel door traumachirurgen als orthopeden behandeld waarbij er verschillende behandelingen mogelijk zijn en de kennisontwikkeling op dit vlak snel gaat. Dit schept onduidelijkheid. Door het opstellen van een richtlijn wilden we richting geven en zorgdragen dat de patiënt een zo goed mogelijke/best passende behandeling krijgt. Op het gebied van de optimale repositietechniek, alsmede de follow-up (fysiotherapeutische) behandeling, alsook de secundaire diagnostiek en behandeling van concomitante letsels en persisterende instabiliteit zijn veel ontwikkelingen en is er een sterke behoefte aan duidelijke handvatten en een update/ samenvatting van beschikbare literatuur.
De richtlijn is opgebouwd uit de modules: primaire diagnostiek; prognostische factoren; repositietechnieken; pijnstilling bij repositie; operatieve behandeling; immobilisatie; fysiotherapeutische behandeling; organisatie van zorg.
Uw commentaar kunt u indienen door het commentaarformulier in te vullen en voor 22 mei 2023 toe te sturen aan kwaliteit@orthopeden.org.
=> Naar de documenten commentaarfase conceptrichtlijn schouderluxaties

 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.