15 december 2022

Aandacht voor positie startend medisch specialisten

Om aandacht voor de positie van startende medisch specialisten vragen hebben de FMS, De Jonge Specialist, NFU, NVZ en LAD een brief aan ziekenhuis- en MSB-besturen gestuurd. Deze brief bevat adviezen en oplossingsrichtingen die zijn opgesteld door de Taskforce Arbeidsmarktproblematiek Medisch Specialisten, waaraan Joost Colaris en Maaike Schotanus namens de NOV hebben deelgenomen. Deze taskforce heeft zich gebogen over de problematiek van oplopende werkloosheid en een gebrek aan vaste posities bij startende medisch specialisten. De brief geeft oplossingsrichtingen om ruimte te maken voor het aanstellen van startende medisch specialisten.

Meer informatie
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}