20 oktober 2022

De NOV is vertegenwoordigd in het platform PA!N

De Pijn Alliantie in Nederland (PA!N) is een samenwerkingsverband van wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties. PA!N heeft als doel de zorg voor pijnpatiënten verbeteren.

Online jaarcongres PA!N op donderdag 8 december 2022 

Het jaarcongres van de Pijn Alliantie in Nederland staat in het teken van samenwerking. Omdat pijn veelal complex is en dus een multi- of nog beter een interdisciplinaire benadering vereist, is het van groot belang om samen te werken. Verschillende disciplines hanteren veelal andere verklaringsmodellen en behandelvormen.
Er zijn verschillende multidisciplinaire richtlijnen m.b.t. pijn waarbij samenwerking een sine qua non is.
Maar hoe? Hoe vinden we elkaar? Hoe werken we met elkaar? Hoe stemmen we informatie op elkaar af?
Hoe worden overleg en samenwerking vergoed? Hoe stemmen we samenwerking zodanig op elkaar af zodat er ook daadwerkelijk een meerwaarde is voor de patiënt?

Doelstelling van het congres is om een helder beeld te krijgen van de huidige situatie in de pijnzorg en kennis te nemen van de verschillende perspectieven die verschillende belanghebbenden/betrokkenen hebben op deze situatie. Op basis van deze verkenning van de huidige pijnzorg wordt concreet gesproken over de mogelijkheden die expliciete samenwerking tussen verschillende belanghebbenden en betrokkenen bieden om de pijnzorg in de toekomst verder te ontwikkelen.

Hoe kunnen goede voorbeelden (best practices) verder worden ontwikkeld en worden geïmplementeerd en hoe kunnen belemmeringen en barrières mogelijk worden overwonnen?

Congresflyer PA!N

Naar de PA!N-site
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.