02 juni 2022

Accreditatie Europees vastgelegd. Accreditatie buitenlandse nascholingen voortaan eenvoudiger

Nederland sluit zich aan bij de European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME). Daardoor kunnen Nederlandse artsen nu een accreditatie aanvragen voor deelname aan buitenlandse bij- en nascholing. KNMG-voorzitter René Héman ondertekende namens alle federatiepartners in Brussel hiervoor de overeenkomt tijdens de UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) Council meeting op 30 april 2022. 

Buitenlandse nascholing nu makkelijker te accrediteren
’Met de toetreding tot de European Accreditation Council for Continuing Medical Education bereiken we een echte mijlpaal. Voor artsen wordt het een stuk eenvoudiger om buitenlandse scholing geaccrediteerd te krijgen. Het gaat daarbij trouwens om artsen in de breedste zin van het woord, dus niet alleen om medisch specialisten. Dankzij deze overeenkomst met de EACCME zal de drempel om deel te nemen aan een buitenlands congres, e-learning of webinar, lager worden.’ zei Héman in Brussel.

Koppeling met GAIA
EACCME is het Europese samenwerkingsverband op gebied van accreditatie van internationale evenementen en e-learning en is onderdeel van the European Union of Medical Specialists (UEMS). In het UEMS is Nederland vertegenwoordigd door de Federatie Medisch Specialisten in de persoon van chirurg en voorzitter van het Netwerk Europa Huib Cense. Via EACCME worden internationale evenementen en e-learning getoetst aan centraal vastgestelde criteria, waardoor de toegekende punten, zogenaamde European credits (ECMECs), door alle leden automatisch kunnen worden erkend. In Nederland geven de wetenschappelijke verenigingen zelf aan of een specifiek congres mee kan tellen voor herregistratie en zo ja, of de punten binnen of buiten het eigen vakgebied vallen. Bovendien is er een samenwerking tussen EACCME en de American Medical Assiociation en de Royal College of Physicians in Canada om elkaars evenementen te erkennen.
Op korte termijn zal een koppeling tot stand worden gebracht tussen het EACCME-platform en GAIA, waardoor punten van EACCME geaccrediteerde evenementen en e-learning straks gemakkelijk in het nascholingsdossier kunnen worden opgevoerd.

Lees ook het interview met René Héman en Huib Cense “Accreditatie buitenlandse bij- en nascholing wordt eenvoudiger”.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.