31 mei 2022

Peter Nolte benoemd tot bijzonder hoogleraar Orthopaedie

Op 1 april 2022 is Peter Nolte benoemd tot bijzonder hoogleraar Orthopaedie, in het bijzonder het translationeel tandheelkundig onderzoek aan ACTA/VU.
De leerstoel is gevestigd bij de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) en is ingesteld door het Spaarne Gasthuis. Peter Nolte is een bedreven clinicus, opleider en wetenschapper. Hij heeft meer dan 100 publicaties op zijn naam en was langdurig opleider en voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie (COC) in het Spaarne Gasthuis.

Translationeel onderzoek
Translationeel onderzoek combineert de klinische inzichten en behandelmethodes met basaal wetenschappelijk onderzoek en vice versa. Op het eerste gezicht lijken de raakvlakken tussen orthopaedie en tandheelkunde misschien niet heel groot. Echter, zowel in de orthopaedie en tandheelkunde richt men zich op nieuwe ontwikkelingen en inzichten om patiënten zoveel mogelijk van goede zorg te voorzien. Daarnaast hebben beide vakgebieden te maken met aandoeningen van bot en kraakbeen, met implantaten en infecties.  De vakgebieden kunnen daarmee veel van elkaar leren en elkaar helpen om klinische problemen te behandelen en meer ziekte-inzicht te krijgen.

Maatschappelijke betekenis
Inzicht in ziektemechanismen en behandelopties voor aandoeningen van bot, kraakbeen, implantaten en infecties kan de individuele (tand)arts en patiënt helpen. Het wel of niet gebruiken van botcement (waar veel klinisch en basaal wetenschappelijk onderzoek naar gedaan wordt door Nolte) en de mogelijke nadelen van botcement, zijn heel belangrijk voor de behandeling en het welzijn van patiënten in de orthopaedie en de kaakchirurgie. Het gebruik van nieuwe behandelmethodes, zoals endolysines, ter behandeling van implantaat infecties in een tijdperk met toenemende resistentie van antibiotica, is van groot belang voor zowel de tandheelkundige als de orthopedische patiënt. De eerste experimenten hebben inmiddels hoopvolle resultaten opgeleverd. inzicht in de relatie tussen de micro-organismen die voorkomen in de mondholte en eventuele voorkomen van osteoartrose is onderwerp van toekomstig onderzoek.

Elsbeth Kalenderian, decaan van faculteit ACTA: “De benoeming van Nolte als bijzonder hoogleraar is een waardevolle aanwinst voor ACTA. Met zijn kennis als clinicus, opleider én wetenschapper legt Nolte de verbinding tussen fundamenteel onderzoek en de kliniek”.

Loopbaan
Peter Nolte (1963) studeerde geneeskunde van 1982 tot 1989 aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Van 1993 tot 1999 deed hij zijn opleiding tot Orthopaedisch chirurg. Vanaf 2000 is hij werkzaam in het Spaarne Ziekenhuis (thans Spaarne Gasthuis). In 2002 promoveerde hij aan de UvA op het onderwerp: Nonunions; surgery and low-intensity ultrasound treatment. In 2005 kreeg hij de opleidingsbevoegdheid voor de opleiding tot orthopaedisch chirurg. Hij is ruim 9 jaar opleider geweest en daarnaast jarenlang (vice) voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie. Wetenschappelijk onderzoek is zijn passie en dit heeft geleid tot een goede onderzoekslijn binnen het Spaarne Gasthuis en meerdere promotie onderzoeken in samenwerking met ACTA en VU MC. Hij heeft inmiddels meer dan 10 promovendi (al dan niet als copromotor) en tientallen onderzoekers begeleid en hij opponeerde in meerdere promotiecommissies in het land.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}