12 mei 2022

Oproep deelname RCT - Geïndividualiseerde tromboseprofylaxe na een THP of TKP

Het verbeteren van het tromboseprofylaxe beleid rondom een totale heupprothese of totale knieprothese staat al jaren op de onderzoeksagenda van de NOV. Inmiddels is een subsidieaanvraag (budget 2.9 miljoen euro) ingediend bij ZonMW. De vooraanvraag is positief beoordeeld en de definitieve subsidieaanvraag mag nu worden ingediend. De onderzoeksgroep hoort graag wie, indien de subsidie wordt toegekend, wil deelnemen aan de RCT (Randomized Controlled Trial). 
 
De RCT zal bestaan uit een laag-risico-studie en hoog-risico-studie. Patiënten worden geclassificeerd met behulp van een gevalideerde risicoscore. Patiënten met een laag risico op trombose worden gerandomiseerd tussen een standaard behandeling (4 weken LMWH) versus LMWH tijdens opname (1-3 dagen in de praktijk). Patiënten met een hoog risico op trombose worden gerandomiseerd tussen een standaard behandeling (4 weken LMWH) versus een intensievere tromboseprofylaxe behandeling (hogere dosering en langdurig tot 6 weken). 
 
Centra met een hoog volume aan ingrepen (THP + TKP) kunnen aanspraak maken op een onderzoeksverpleegkundige (bekostigd door de subsidie) die in uw centrum aanwezig zal zijn voor de inclusie en dataverzameling. De orthopedisch chirurg en het poli-personeel zullen op deze manier zeer weinig tijd kwijt zijn met de studie en inclusie. Centra met een lager volume worden vanzelfsprekend ook gevraagd zich aan te melden voor deelname. Het aanstellen van een onderzoeksverpleegkundige is voor deze centra helaas niet mogelijk. 
 
Neem bij interesse in deelname voor 2 juni 2022 contact op met de projectleider van deze studie:
Dr. Banne Nemeth, B.Nemeth@lumc.nl
AIOS orthopedie Reinier Haga Orthopedisch Centrum / ROGO Leiden
Post-doctoraal onderzoeker LUMC
 
Mede namens NOV-leden van de onderzoeksgroep, Rob Nelissen, Harmen Ettema en Stephan Vehmeijer.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.