10 mei 2022

NOV-platform Groene Orthopedie

NOV-platform Groene Orthopedie

Klimaatverandering is een grote bedreiging voor ons en onze planeet. De aandacht voor duurzaamheid in de zorg neemt de laatste jaren gelukkig snel toe. Het filmpje Dit,... is het afval van één operatie, ...mijn operatie ! dat kunstenares en patiënte Maria Koijck in februari 2021 plaatste over het afval van haar operatie ging viral, en de foto waarbij zij tussen dit afval ligt is door velen gezien of gedeeld.
  Green deal In Nederland is de zorg verantwoordelijk voor 8% van de totale CO2-uitstoot. Zorgaanbieders zijn grootverbruikers van energie, materialen en grondstoffen. De medicijnen die wij nodig hebben voor onze operaties of voorschrijven aan onze patiënten hebben ook een grote impact op het milieu. En dan is er nog de medische afvalberg. De operatiekamers springen hier in negatief opzicht in het oog; 30% van al het afval uit het ziekenhuis komt hiervandaan. Veel ziekenhuizen hebben zich aangesloten bij de Green Deal waarvan de eerste versie uit 2015 stamt. Hiermee committeren zij zich aan het verduurzamen van de zorg.
  Verduurzamen orthopedische zorg Ondertussen groeit besef onder de snijdende specialisten dat wij een rol kunnen, en moeten, spelen in het verduurzamen van de zorg op het operatiecomplex. Maar zelfs als de wil er is kan het moeilijk zijn om de juiste stappen te nemen. Het landelijke netwerk De Groene OK probeert hierin te faciliteren door voorbeelden te delen en bijeenkomsten te organiseren.
Wij merken dat er in Nederland al veel mooie initiatieven lopen en bedacht zijn. Maar soms zijn er orthopedische specifieke zorgprocessen die niemand anders dan wijzelf kunnen aanpassen. Dit is de reden dat het ‘NOV-platform Groene Orthopedie’ binnen de NOV wordt opgericht. Binnen deze groep kunnen wij ideeën en voorbeelden van verduurzaming van de orthopedische zorg delen, aanscherpen en vooral elkaar enthousiasmeren om het toe te passen in onze eigen werkomgeving.  
Als orthopedisch chirurgen weten wij al langer dat botgenezing meer heeft aan een tuinier dan aan een timmerman, nu is het tijd om te laten zien dat wij inderdaad groene vingers hebben!
  Aanmelden NOV-platform Groene Orthopedie Aanmelden voor het platform kan per e-mail naar nov@orthopeden.org. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Geïnteresseerden worden verder op de hoogte gesteld. 
Wij zien uw aanmelding graag tegemoet! 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.