11 januari 2022

500.000 heupen in de LROI: mijlpaal en COVID-19 impactsymbool

Op 30 december 2021 is de 500.000ste heupprothese in de LROI geregistreerd. Een bijzondere mijlpaal! Als het goed is heeft u allen gisteren op de afdeling orthopedie een feestelijke taart ontvangen om deze mooie mijlpaal met ons te kunnen vieren. Zonder uitgestelde zorg was dit aantal nog veel eerder bereikt. Zo staat deze mijlpaal ook symbool voor de enorme impact van COVID-19 op de prothesezorg in Nederland.

Zoals u weet registreren de Nederlandse vakgroepen orthopedie sinds 2007 hun heupprothese-ingrepen in de LROI. In de eerste jaren betrof het gemiddeld zo’n 20.000 primaire totale heupprothesen per jaar, wat in de loop van de jaren steeg tot een aantal van meer dan 33.000 in 2019. Met een compleetheid van meer dan 99% levert dit een schat aan informatie over de heupprothesezorg in Nederland. 

Meer inzicht, meer kennis, meer verbeteringsmogelijkheden
Sinds de start van de LROI zien we dat steeds meer heupprothese-operaties plaatsvinden in zelfstandige behandelklinieken (ZBC). In 2010 werd 2% van de primaire heupprothese-operaties in een ZBC uitgevoerd, in 2015 4% en in 2020 14%. Ook zijn grote veranderingen zichtbaar in de operatiemethode. De anterieure (voorste) chirurgische benadering wordt steeds vaker toegepast in Nederland; in 2010 betrof het 5% van de heupprothese-ingrepen en in 2020 41%. 
De data laten ook zien dat steeds vaker grotere heupkoppen gebruikt worden – het gebruik van heupkoppen met een diameter van 32 mm nam toe van 34% in 2010 naar 66% in 2020 – terwijl we een afname zien van kleine heupkoppen (22-28 mm) van 45% in 2010 naar 11% in 2020. Deze voorkeurveranderingen zijn geassocieerd met een lagere kans op revisie vanwege luxatie.
Uit de LROI-data blijkt dat de overgrote meerderheid van de geplaatste heupprothesen bewezen goed is, volgens de ODEP-rating; dit percentage is gestegen van 96,3% in 2014 tot 99,7% in 2020. 

Uitstel treft minstens 22.000 mensen
De LROI registreert uitkomstmaten zoals revisie, maar ook pijn, fysiek functioneren en kwaliteit van leven van heupprothese patiënten. Hieruit blijkt dat mensen na het plaatsen van hun heupprothese minder tot geen pijn meer hebben, beter in staat zijn tot het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals traplopen en opstaan vanaf een stoel) en de kwaliteit van hun leven beoordelen als sterk verbeterd. De door COVID-19 uitgestelde zorg leidt ertoe dat naar schatting minstens 22.000 mensen wachten op een heupprothese. Veel van deze mensen ervaren dagelijks veel pijn en zijn niet in staat hun dagelijkse activiteiten uit te voeren. Dit zijn de uitkomstmaten die onverbloemd duidelijk maken wat de door COVID-19 uitgestelde zorg voor impact heeft op het dagelijks leven van mensen die uitkijken naar een gewrichtsprothese.


De 500.000 heupprothese is in de LROI geregistreerd door Annette Schröeder van het OLVG. (Foto: OLVG)
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.