28 juni 2021

SKR rapport (incl LROI) over de impact van COVID-19 pandemie op de zorg

De impact van het coronavirus op de reguliere zorg over heel 2020 is groot. Ondanks dat de kwaliteit van de geleverde zorg op peil is gebleven, daalde het aantal opgenomen en behandelde patiënten met name tijdens de eerste golf. Daarnaast ontstond er een stuwmeer aan niet-behandelde patiënten. Dat concluderen de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) in het rapport dat zij publiceerden in afstemming met de betrokken wetenschappelijke verenigingen.
  
In het rapport spreken de onderzoekers hun zorgen uit over de effecten van uitgestelde behandelingen en diagnostiek. Het noodgedwongen uitstellen van hartoperaties, het stopzetten van bevolkingsonderzoeken, maar ook het ontstane stuwmeer aan electieve behandelingen, kan leiden tot gezondheidsschade.  

Zes domeinen onderzocht
De onderzoekers hebben binnen zes domeinen de impact van COVID-19 op de reguliere zorg onderzocht: acute zorg, oncologische zorg, orthopedische zorg, cardiovasculaire zorg, electieve zorg en chronische zorg. Binnen alle onderzochte domeinen daalde het aantal opgenomen of behandelde patiënten in 2020 ten opzichte van voorgaande jaren (2018/2019). Deze afname is het meest uitgesproken tijdens de eerste COVID-19 golf.  

Gebruikte data
Voor het onderzoek analyseerden de SKR data uit landelijke kwaliteitsregistraties die een breed scala aan diagnoses en behandelingen registreren. Hierdoor is het mogelijk om de kwaliteit van de geleverde zorg in 2020 te vergelijken met die van voorgaande jaren. Het rapport toont alleen de resultaten van 2020. Het komende jaar zullen de SKR de data van 2021 analyseren en het rapport updaten om zo een completer beeld te geven van de impact van COVID-19 op de reguliere zorg.

Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR)
De SKR vertegenwoordigt 80% van de Nederlandse kwaliteitsregistraties en bestaat uit Nefrovisie (RENINE), Nederlandse Hart Registratie (NHR), Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI), Perined, Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE), Netherlands Emergency department Evaluation Database (NEED), Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), Quality Registry Neuro Surgery (QRNS), Dutch Otologic Quality Registry (DOQ) en Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). Binnen de SKR werken zij samen aan de continue verbetering van kwaliteitsregistraties, onder andere door het delen van kennis en ervaring, het herbruikbaar maken van data en het reduceren van de registratielast.  
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.