03 november 2020

Publicatie: Kennis over eigen prestaties na totale heup- en knieprothesen en hoe feedback op basis van LROI-data beter kan

Op 6 oktober 2020 publiceerde Acta Orthopaedica het artikel Awareness of performance on outcomes after total hip and knee arthroplasty among Dutch orthopedic surgeons: how to improve feedback from arthroplasty registries online. Het onderzoek is uitgevoerd door Peter van Schie, Leti van Bodegom-Vos, Tristan Zijdeman, Rob Nelissen en Perla Marang-van de Mheen. 

We gebruiken LROI-data om vakgroepen orthopedie feedback te geven over hun uitkomsten. Deze spiegelinformatie kan aanleiding geven om de kwaliteit van zorg voor totale heupprothesen (THP) en totale knieprothesen (TKP) te verbeteren. Op het LROI-dashboard staat bijvoorbeeld het revisiepercentage ten opzichte van alle andere ziekenhuizen en klinieken in Nederland. 

Om verschillen tussen ziekenhuizen overzichtelijk weer te geven, maken we veelal gebruik van de funnelplot. Het geven van dergelijke feedback heeft echter pas effect als:
  1. De informatie aankomt bij de orthopedisch chirurgen
  2. De informatie correct wordt geïnterpreteerd
  3. De informatie leidt tot meer bewustzijn over eigen prestaties
In een anonieme vragenlijst vroegen de onderzoekers naar deze thema's. Ze vroegen ook welke andere informatie de orthopedisch chirurgen nodig hebben om de feedback te verbeteren. De vragenlijst is verstuurd naar 445 Nederlandse orthopeden die totale heup- en/of knieprothesen plaatsen (respons: 44%). 
55% van de orthopeden die THP’s en/of TKP’s plaatsen wist of zij een outlier waren (geweest) en was dus op de hoogte van de eigen prestaties. Orthopeden die zich bewust waren van hun eigen prestaties logden vaker in op het LROI-dashboard, interpreteerden de funnelplot vaker correct en waren beter in staat hun percentage revisies binnen 1 jaar te benoemen. 38% van de orthopeden die THP’s plaatsen en 26% van de orthopeden die TKP’s plaatsen scoorden goed op de elementen die nodig zijn om effectief gebruik te kunnen maken van de feedback.
Men had naast de beschikbare uitkomsten behoefte aan informatie over de survival per prothese, het aantal heropnames en het aantal complicaties in vergelijking met de andere ziekenhuizen.

Conclusie
De helft van de orthopedisch chirurgen is op de hoogte van hun prestaties. De effectiviteit van feedback kan worden verhoogd door de orthopeden te stimuleren vaker in te loggen in het LROI-dashboard en meer uitleg te geven over het correct interpreteren van de funnelplot. Daarnaast is er interesse in meer uitkomstinformatie over eigen prestaties, zoals heropnames, complicaties en (in mindere mate) opnameduur. 

(Sinds dit onderzoek zijn er al een aantal verbeteracties ingezet op dit gebied: gebruiksvriendelijker maken van LROI- dashboard, kwaliteitsrapporten, toelichting op funnelplots, opzetten/onderzoeken van complicatieregistratie.)
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.