07 oktober 2020

Orthopedisch chirurgen niet gebonden aan één leverancier

Orthopedisch chirurgen niet gebonden aan één leverancier

In tegenstelling tot de bewering van Argos/Follow the Money - in De schaduwmacht in het ziekenhuis - zijn de Nederlandse orthopedisch chirurgen wél bereid om te switchen van leverancier voor medisch hulpmiddelen. In de orthopedie is kwaliteit aantoonbaar leidend. 
 
De orthopeden in Nederland registreren alle gewrichtsimplantaten in de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI). Daarmee krijgen zij inhoudelijke feedback over de kwaliteit van het implantaat en bij eventuele calamiteiten kan de patiënt getraceerd worden.

Monitoring
De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) monitort de kwaliteit van de orthopedische implantaten in Nederland door middel van een classificatielijst. Als een implantaat minder goed of juist beter presteert, wordt de keuze voor een bepaald implantaat aangepast. 
Eén van de conclusies uit een recente publicatie (Bewezen goed presterende heupprothesen, GA Denissen et al, NTvG 2016 160: A93532) luidde: ‘Na publicatie van de classificatielijst Totale Heupprothesen zijn Nederlandse orthopedisch chirurgen vaker goed presterende heupprothesen gaan gebruiken’.  
 
Niet te snel switchen
Niet snel switchen van de ene naar de andere leverancier of een ander product is ook begrijpelijk. Dat heeft onder meer te maken met de scholing, de techniek, de ervaring, het instrumentarium en de back-up. Bovendien is er sprake van een learning curve bij een nieuwe techniek en nieuw materiaal. Als een orthopedisch chirurg switcht moet men voor de eerste serie verrichtingen rekening houden met een stijging van het aantal complicaties. Dit wordt bij de besluitvorming ook meegewogen.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.