03 december 2019

Kamerbrief ZE&GG

Op 11 oktober zond minister B. Bruins een brief naar de Tweede Kamer. In deze brief geeft hij een korte toelichting en een inhoudelijke reactie op de rapportage van de kwartiermakersfase ZE&GG. Ook gaat hij in op de evaluatie van het programma DO en schetst hij de contouren van het vervolgprogramma.

De brief van minister vat samen welke ontwikkelingen gaande zijn in het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) en het ZonMw vervolgprogramma Doelmatigheidsonderzoek (DO). Ook staat hierin nogmaals benadrukt dat zorgevaluatie onderdeel van het Hoofdlijn Akkoord (HLA) Medisch Specialistische Zorg is en daardoor door alle partners gedragen en uitgevoerd dient te worden:
  • Zorgevaluatie dient binnen 5 jaar standaardzorg te zijn.
  • Agenderen dient gezamenlijk te gebeuren door HLA-partners, waardoor de doelmatige thema’s daarin opgepakt gaan worden.
  • Er wordt een monitoringstool ontwikkeld waarin centra gevolgd gaan worden: welk centrum voert er wel al zorgevaluatie en hoe snel en wie niet? 
  • Spiegelinformatie zal worden ingezet om implementatie van resultaten uit programma’s zoals ZE&GG snel in de praktijk te implementeren.
  • De infrastructuur zal vanuit het programma ZE&GG worden verbeterd om makkelijker zorgevaluaties op te starten en patiënten te includeren.
Lees de kamerbrief.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}