Tromboseprofylaxe na THP TKP

Postoperatieve heup- en knieprothesepatiënten: welke patiënten hebben wel/geen tromboseprofylaxe nodig?
Patiënten die een totale heup- of knieprothese krijgen, lopen het risico op postoperatieve trombose (2.5%-3.5%). In verband met het grote aantal operaties in Nederland (jaarlijks 28.000 primaire THP en 24.000 primaire TKP (1), ontwikkelen elk jaar ongeveer 1650 patiënten trombose. Aan de andere kant daalt de incidentie ook als gevolg van de snelle postoperatieve mobilisatie en nieuwe behandeltechnieken.
Trombose is geassocieerd met een aanzienlijke mortaliteit en morbiditeit en 30% van alle patiënten ontwikkelt een recidief binnen 5 jaar. Het voorkomen - middels tromboseprofylaxe - is dus van cruciaal belang. Dit kent aan de andere kant echter ook risico’s op bloedingen.
Achtergrond
Sinds de prioritering van de onderzoeksvraag in 2015 is er veel voorwerk gedaan. Hiermee werd duidelijk dat een trial naar de duur van tromboseprofylaxe nu niet aan de orde is. Om antwoord te geven op bovenstaande vraag is een getrapte aanpak noodzakelijk. Eerst moet onderscheid worden gemaakt tussen laag- en hoog-risico patiënten voor het ontwikkelen van trombose. Vervolgens kunnen bij deze twee patiëntgroepen verschillende tromboseprofylaxestrategieën worden toegepast. Een voorbeeld: de laag-risicogroep krijgt minder tromboseprofylaxe en van kortere duur, terwijl de hoog-risicogroep tromboseprofylaxe met een (mogelijk) hogere dosis en van langere duur krijgt. Zo kunnen de duur van de antistolling en het risico op complicaties - zoals bloedingen - omlaag worden gebracht in de meerderheid van alle patiënten, evenals de incidentie van trombose.
Om de laag- en hoog risico patiënten in beeld te krijgen is de afgelopen jaren de TRiP-studie opgestart als eerste fase van het beantwoorden van deze vraag.
Prioritering
34 keer geprioriteerd (28 keer NOV-lid, 3 keer patiëntvertegenwoordiger, 3 keer stakeholder)
Bijbehorende richtlijn
Deze vraag sluit aan bij de volgende richtlijnen:
1. Totale heupprothese
2. Totale knieprothese
3. Antitrombotisch beleid (NIV)
Literatuur
  1. LROI-rapportage
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.