Onderzoeksprojecten

Binnen de orthopedie lopen de volgende landelijke studies:
 

LEAK-studie; onderzoek naar de beste behandeling van wondlekkage bij een heup- of knieprothese.

DART-studie; onderzoek naar de kosteneffectiviteit van operatief behandelen versus gips bij distale radius fracturen bij ouderen.

ARGON-OPTIMA; onderzoek naar de optimale timing van het plaatsen van een TKP of THP. Deze studie wordt gesubsidieerd door het Reumafonds.

ARGON-BvO; onderzoek naar het verschil in uitkomst tussen een operatieve behandeling (valgiserende tibiakop-osteotomie) en een conservatieve therapie (valgiserende kniebrace) bij patiënten met mediale gonartrose. Deze studie wordt gesubsidieerd door het Reumafonds.

ARGON-DOA; onderzoek naar het verschil tussen een 10 weken durende preoperatieve Duloxetine-behandeling - voorafgaand aan een TKP en een THP operatie - en gebruikelijke zorg (geen pre-operatieve Duloxetine). Deze studie wordt gesubsidieerd door het Reumafonds.

Wilt u als centrum deelnemen en patiënten includeren? Kijk dan op de pagina van de betreffende studie voor meer informatie en de contactgegevens.  

Projecten in aanvraag

APOLLO; deze trial evalueert de chirurgische benadering van een kophalsprothese bij een heupfractuur. De NOV en de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) gaan samen met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) deze multicenter trial opzetten. Het voorstel is op 2 maart ingediend en eind juni maakt ZonMW het besluit over de aanvraag bekend. Tot die tijd kan uw centrum interesse in deelname doorgeven. De onderzoeksvraag en de opzet van de studie vindt u in de Uitnodiging en intentieverklaring APOLLO trial.   

PaTIO-studie; Physiotherapeutic Treat-to-target Intervention after Orthopaedic surgery; a cost-effectiveness study (na het plaatsen van heup- of knieprothese).  

Teruggetrokken aanvraag

SAPS-studie;  Onderzoek naar een meer kosten-effectieve behandeling van subacromiaal pijn syndroom – de rol van pijn sensitisatie. Dit voorstel is teruggetrokken uit de de 1e ronde van Leading the Change (LTC) gefinancierd door ZN). De onderzoeksgroep zag geen mogelijkheid om binnen de uiteindelijke LtC voorwaarden hun project te kunnen uitvoeren en hebben daarom besloten deze studie terug te trekken uit de LtC procedure. 
 

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.