Onderzoeksprojecten

Binnen de orthopedie lopen de volgende verschillende landelijke studies:

LEAK-studie; onderzoek naar de beste behandeling van wondlekkage bij een heup- of knieprothese.

DART-studie; onderzoek naar de kosteneffectiviteit van operatief behandelen versus gips bij distale radius fracturen bij ouderen.

PaTIO; staat voor Physiotherapeutic Treat-to-target Intervention after Orthopaedic surgery; a cost-effectiveness study (na het plaatsen van heup- of knieprothese).

ARGON-OPTIMA; onderzoek naar de optimale timing van het plaatsen van een TKP of THP. Deze studie wordt gesubsidieerd door het Reumafonds.

ARGON-BvO; onderzoek naar het verschil in uitkomst tussen een operatieve behandeling (valgiserende tibiakop-osteotomie) en een conservatieve therapie (valgiserende kniebrace) bij patiënten met mediale gonartrose. Deze studie wordt gesubsidieerd door het Reumafonds.

ARGON-DOA; onderzoek naar het verschil tussen een 10 weken durende preoperatieve Duloxetine-behandeling - voorafgaand aan een TKP en een THP operatie - en gebruikelijke zorg (geen pre-operatieve Duloxetine). Deze studie wordt gesubsidieerd door het Reumafonds.

APOLLO; deze trial evalueert de chirurgische benadering van een kophalsprothese bij een heupfractuur.

FRAIL HIP; een multicenter studie opzetten naar de van niet-operatieve behandeling van de kwetsbare, geïnstitutionaliseerde oudere patiënt met een heupfractuur.

Deelnemen?

Wilt u als centrum deelnemen en patiënten includeren? Kijk dan op de pagina van de betreffende studie voor meer informatie en de contactgegevens.

Teruggetrokken aanvraag

SAPS-studie; Onderzoek naar een meer kosten-effectieve behandeling van subacromiaal pijn syndroom – de rol van pijn sensitisatie. Dit voorstel is teruggetrokken uit de de 1e ronde van Leading the Change (LTC) gefinancierd door ZN). De onderzoeksgroep zag geen mogelijkheid om binnen de uiteindelijke LtC voorwaarden hun project te kunnen uitvoeren en hebben daarom besloten deze studie terug te trekken uit de LtC procedure.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.