Lopend onderzoek

De lopende landelijke studies zijn afkomstig uit de Onderzoeksagenda Orthopedie 2015-2018 en 2019-2022. Samen met de stakeholders bepaalde de vereniging welke zorgevaluatie- en innovatievragen zij de komende jaren oppakt.
De volgende studies lopen inmiddels:

LEAK-studie; onderzoek naar de beste behandeling van wondlekkage bij een heup- of knieprothese. English version

DART-studie; onderzoek naar de kosteneffectiviteit van operatief behandelen versus gips bij distale radius fracturen bij ouderen.

PaTIO; staat voor Physiotherapeutic Treat-to-target Intervention after Orthopaedic surgery; a cost-effectiveness study (na het plaatsen van heup- of knieprothese).

ARGON-OPTIMA; onderzoek naar de optimale timing van het plaatsen van een TKP of THP. Deze studie wordt gesubsidieerd door het Reumafonds.

ARGON-BvO; onderzoek naar het verschil in uitkomst tussen een operatieve behandeling (valgiserende tibiakop-osteotomie) en een conservatieve therapie (valgiserende kniebrace) bij patiënten met mediale gonartrose. Deze studie wordt gesubsidieerd door het Reumafonds.

ARGON-DOA; onderzoek naar het verschil tussen een 10 weken durende preoperatieve Duloxetine-behandeling - voorafgaand aan een TKP en een THP operatie - en gebruikelijke zorg (geen pre-operatieve Duloxetine). Deze studie wordt gesubsidieerd door het Reumafonds.

APOLLO; deze trial evalueert de chirurgische benadering van een kophalsprothese bij een heupfractuur.

FRAIL HIP; een multicenter studie opzetten naar de van niet-operatieve behandeling van de kwetsbare, geïnstitutionaliseerde oudere patiënt met een heupfractuur.

Deelnemen?
Wilt u als centrum deelnemen en patiënten includeren? Kijk dan op de pagina van de betreffende studie voor meer informatie en de contactgegevens.

Overig lopend onderzoek orthopedieBeschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.