Lopend onderzoek

De lopende landelijke studies zijn afkomstig uit de Onderzoeksagenda Orthopedie 2015-2018 en 2019-2022. Samen met de stakeholders bepaalde de vereniging welke zorgevaluatie- en innovatievragen zij de komende jaren op pakt.
De volgende studies lopen inmiddels:

LEAK-studie; onderzoek naar de beste behandeling van wondlekkage bij een heup- of knieprothese. English version

DART-studie; onderzoek naar de kosteneffectiviteit van operatief behandelen versus gips bij distale radius fracturen bij ouderen.

APOLLO; deze trial evalueert de chirurgische benadering van een kophalsprothese bij een heupfractuur.

PaTIO; staat voor Physiotherapeutic Treat-to-target Intervention after Orthopaedic surgery; a cost-effectiveness study (na het plaatsen van heup- of knieprothese).

FRAIL HIP; een multicenter studie opzetten naar de niet-operatieve behandeling van de kwetsbare, geïnstitutionaliseerde oudere patiënt met een heupfractuur.

CAST; onderzoek naar de vraag of gereponeerde distale radiusfracturen bij patiënten van alle leeftijden, behandeld met circulair gips in plaats van een spalk, minder secundaire fractuurdislocatie vertonen, met als gevolg minder operaties, minder complicaties en minder kosten.

Timing reconstructie VKB: onderzoek naar de optimale timing van een voorste kruisband reconstructie.

ARGON-OPTIMA; onderzoek naar de optimale timing van het plaatsen van een TKP of THP. Deze studie wordt gesubsidieerd door het Reumafonds.

ARGON-BvO; onderzoek naar het verschil in uitkomst tussen een operatieve behandeling (valgiserende tibiakop-osteotomie) en een conservatieve therapie (valgiserende kniebrace) bij patiënten met mediale gonartrose. Deze studie wordt gesubsidieerd door het Reumafonds.

ARGON-DOA; onderzoek naar het verschil tussen een 10 weken durende preoperatieve Duloxetine-behandeling - voorafgaand aan een TKP en een THP operatie - en gebruikelijke zorg (geen pre-operatieve Duloxetine). Deze studie wordt gesubsidieerd door het Reumafonds.

Deelnemen?
Wilt u als centrum deelnemen en patiënten includeren? Kijk dan op de pagina van de betreffende studie voor meer informatie en de contactgegevens.

Overig lopend onderzoek orthopedieBeschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.