Tips & Tricks

CORE heeft de afgelopen jaren tips & tricks verzameld die handig kunnen zijn bij het opzetten van een onderzoeksagenda of bij het opstarten van projecten om openstaande vragen in te vullen.
Netwerktool
De Federatie Medisch Specialisten, ZonMW en het Instituut voor briljante mislukkingen hebben een netwerktool ontwikkeld die wetenschappelijke verenigingen kan helpen bij het ontwikkelen van een netwerk. De NOV heeft hier een bijdrage aangeleverd door onze opgedane ervaring over het opzetten van het Consortium Orthopaedic Research (CORE) te delen. Kijk op Netwerkvoorbereider.nl
Kennis delen
Wilt u actief meedenken over wetenschappelijk onderzoek binnen de orthopedie? Heeft u suggesties voor- of vragen over de CORE-projecten of de verdere ontwikkeling van het consortium? Hiervoor kunt u terecht op het digitale CORE-platform in MijnNOV (de ledenportal van de NOV). U kunt hier berichten delen, kennis uitwisselen en vragen stellen aan de andere deelnemers. Alle NOV-leden die geïnteresseerd zijn in onderzoek binnen het consortium kunnen zich aansluiten. U kunt zich aanmelden via MijnNOV (knoppen Persoolijke gegevens / Aanpassen / Aan en afmelden CORE). Na aanmelding zorgen de medewerkers van het NOV-bureau ervoor dat CORE zichtbaar wordt onder de knop Mijn NOV-teams in uw portal.
Codebook
This codebook consists of different variables/ questionnaires that are frequently used in orthopaedic research concerning the hip and knee. It is not intended to recommend any questionnaire over another one, but when the questionnaires has been chosen researchers can use this codebook to name and label their variables. We advise to use the variable names, labels and values as described in this codebook to create an uniform format for Orthopaedic research databases. This will greatly facilitate a future exchange and pooling of data.

The Dutch Arthroplasty Register was taken as the leading format, with some changes because of discrepancies or inconsistencies.

The goal of this codebook is to create an uniform format for databases across the Netherlands so that databases can be exchanged and merged in an easy way. English language is used, so that international collaboration is possible. However, the Dutch versions of the questionnaires were used.
Opstellen onderzoeksagenda
 1. Goede inventarisatie van openstaande vragen, daadwerkelijk gebaseerd op huidige beschikbare evidence (geen persoonlijke kennishiaten).
 2. Inventarisatie breed uitvoeren, draagvlak aanwezig, ook bij aanpalende specialismen verifiëren.
 3. Correct geformuleerde onderzoeksvraag, waarmee een antwoord verkregen kan worden om de openstaande vraag in te vullen; methodogisch uitvoerbaar, voorkom dubbele vragen in elkaar die niet gezamenlijk uit te werken zijn.
 4. Voorkom het starten van dezelfde onderzoeken, zowel nationaal als internationaal.
 5. Nationaal: koppel de startende en lopende projecten aan de modulaire richtlijnen.
 6. Internationaal: inventariseer de huidige/bestaande kennisagenda’s als u een eigen kennisagenda ontwikkelt of herziet.
 7. Onderzoeksagenda (deels) in het Engels publiceren.
 8. Onderzoeksagenda op toegankelijke manier publiceren.
Samenstelling projectgroep en uitwerken openstaande vragen
 1. Start direct aansluitend aan publiceren van onderzoeksagenda met de samenstelling van projectgroepen; bij voorkeur geen reactieve samenstelling op subsidie call maar actieve samenstelling.
 2. Heeft u als NOV-lid of andere stakeholder een idee hierover of wilt u met een vraag aan de slag? Meld dit dan via CORE@orthopeden.org.
 3. Vanuit de NOV coördineren we mede de projectgroepsamenstelling om een zo goed mogelijke samenstelling en verdeling van projecten over het land te garanderen.
 4. Een startbijeenkomst met alle stakeholders is dé manier om met alle geïnteresseerden gezamenlijk een eerste begin te maken: een goede start is het halve werk. Plan deze dus! Lees meer over de startbijeenkomst.

  Zie ook de pagina Onderzoeksvraag uitwerken.
Methodologie/ onderzoeksvraag
 1. Heldere onderzoeksvraag versus makkelijke onderzoeksvraag. Blijf gefocust op de openstaande vraag, niet alleen een makkelijk en haalbaar project.
 2. Onderzoeksdesign: Shift Grade methodiek; kies juiste design, wellicht is RCT niet het beste design om het kennishiaat op te lossen (alternatieven: bijv natuurlijk experiment). Met name bij chirurgische trials kan randomiseren een beperkende factor in de uitvoer zijn. (performance bias; chirurgische bias)
Implementatie
 • De studie moet dienen als fundament voor praktijkverandering. Implementatie van resultaten vanaf het begin meenemen.
 • Consequenties van eventuele praktijkverandering ook met belanghebbende partijen (stakeholders) doorspreken.
 • Zorg voor innoveren is een wegwijzer voor zorgvernieuwers. Zorgvernieuwers met innovatievraagstukken kunnen hier meer hulp vinden. De kennisbank biedt informatie over innoveren van zorg: www.zorgvoorinnoveren.nl
 • Zorg voor innoveren biedt naast adviesondersteuning nu ook een subsidie aan voor zorginnovatoren die hun innovatie willen implementeren en opschalen. Met deze nieuwe subsidieregeling, Implementatie- en opschalingscoaching, kunt u een externe coach inhuren die zorginnovatoren adviseert over implementatie- en opschalingsvraagstukken. Doel hiervan is om innovaties beter en sneller te laten landen in de zorg. Lees meer.
Adviesrapport Knelpunten oplossen bij opstarten onderzoek (FMS)
De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een adviesrapport uitgebracht: Knelpunten oplossen bij opstarten van wetenschappelijk onderzoek door medisch specialisten. In het rapport staat beschreven hoe landelijke en lokale toestemmingsprocedures efficiënter kunnen, zodat zorgevaluatieonderzoek sneller van start kan gaan en de administratielast voor onderzoekers aanmerkelijk wordt verminderd. Lees het rapport.
Begroting CORE-project
Bekijk het document Aandachtspunten begroting CORE-projecten dat de NOV hiervoor opstelde (MijnNOV).
Vlotte start van uw project
De volgende zaken zijn belangrijk voor de inclusie binnen een zorgevaluatie-project
 • De tijd hebben om patiënten te informeren over de reden van het zorgevaluatie-project.
 • Geld om researchmedewerkers te betalen.
 • Wegnemen van belemmeringen/angsten bij de zorgaanbieders voor de gevolgen van een zorgevaluatie-onderzoek.

  Het is belangrijk dit soort zaken in beeld te krijgen voordat u start. Binnen CORE hebben we een ‘handleiding’ gemaakt zodat u voor de toekenning van een eventuele subsidie al kunt werken aan een vlotte start en inclusie van het project.
Handige links


Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.