Subsidies

Via dit deel van de website houden wij u op de hoogte van lopende subsidietrajecten en nieuwe calls voor orthopedie-gerelateerde trajecten.

Er lopen vanuit CORE momenteel een aantal trajecten en subsidieaanvragen in het kader van Zorgevaluatie. De NOV-leden kunnen hierover op de volgende pagina's meer informatie vinden als zij zijn ingelogd. U vindt de informatie ook in MijnNOV via de knop Berichten van de NOV en vervolgens Documenten (zoek eventueel op Subsidies).
Subsidiemogelijkheden
Zorgevaluatie
Seenez-project
Doelmatigheidsonderzoek
Leading the Change
Samen Beslissen en Verstandige Keuzes

Van Rens Fonds

Informatie over het Van Rens Fonds en de (aanvraag) van de subsidierondes van het Van Rens Fonds vindt u op de website van de LROI.

Subsidienieuws

  • NWO heeft de tweede financieringsronde geopend van het NWA-onderzoeksprogramma Onderzoek op routes door consortia (ORC). Deze wetenschapsbrede financieringsronde is erop gericht om interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk te maken, waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Voor de financieringsronde van 2019 is 80,5 miljoen euro gereserveerd. De deadline voor het aankondigen van initiatieven is op 9 mei 2019. De deadline voor het indienen van de beknopte aanvragen is op 6 juni 2019. Meer informatie.
  • De Open Ronde 9 en Rediscovery Ronde 4 gaan begin juli 2019 open. Over deze rondes verschijnt een binnenkort een pagina op de ZonMW website die alle informatie biedt voor het kunnen indienen van een aanvraag. Dit komt in plaats van een informatiebijeenkomst. Ook biedt ZonMW de gelegenheid om individuele vragen te stellen tijdens spreekuren. Meer informatie volgt.

Informatiebijeenkomst aankomende subsidierondes ZonMW

Jaarlijks organiseren de programma's DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Geneesmiddelen een informatiebijeenkomst over de aankomende subsidierondes. De bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerden of diegenen die een aanvraag overwegen in te dienen. Op 6 juni 2019 vindt er weer een bijeenkomst plaats. Lees meer.

NOV leden kunnen het verslag van de bijeenkomst in 2018 lezen via MijnNOV. Er staat ook informatie op de website van ZonMW.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.