Subsidies

Via dit deel van de website houden wij u op de hoogte van lopende subsidietrajecten en nieuwe calls voor orthopedie-gerelateerde trajecten.

Er lopen vanuit CORE momenteel een aantal trajecten en subsidieaanvragen in het kader van Zorgevaluatie. De NOV-leden kunnen hierover op de volgende pagina's meer informatie vinden als zij zijn ingelogd. U vindt de informatie ook in MijnNOV via de knop Berichten van de NOV en vervolgens Documenten (zoek eventueel op Subsidies).
Subsidiemogelijkheden
Zorgevaluatie
Seenez-project
Doelmatigheidsonderzoek
Leading the Change
Samen Beslissen en Verstandige Keuzes

Van Rens Fonds

Informatie over het Van Rens Fonds en de (aanvraag) van de subsidierondes van het Van Rens Fonds vindt u op de website van de LROI.

Subsidienieuws

 • Subsidieregeling veelbelovende zorg. De periode voor het indienen van projectideeën voor veelbelovende zorg is gestart! Projectideeën kunnen ingediend worden tot 14 mei 14:00 uur. Relevante informatie vindt u hier:
  - Website Zorginstituut: Actuele informatie over de Subsidieregeling veelbelovende zorg en Procedure en werkwijze veelbelovende zorg
  - Beleidskader regeling: Publicatie Staatscourant
  - Informatiebijeenkomst 19 februari jl.: Verslag en presentaties
  - Aanvraag indienen via website ZonMw: ProjectNet
  Op korte termijn staat er een document met veelgestelde vragen en antwoorden op de website van het Zorginstituut.
 • NWO heeft de tweede financieringsronde geopend van het NWA-onderzoeksprogramma Onderzoek op routes door consortia (ORC). Deze wetenschapsbrede financieringsronde is erop gericht om interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk te maken, waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Voor de financieringsronde van 2019 is 80,5 miljoen euro gereserveerd. De deadline voor het aankondigen van initiatieven is op 9 mei 2019. De deadline voor het indienen van de beknopte aanvragen is op 6 juni 2019. Meer informatie.
 • De ZonMw Open Competitie is bedoeld voor excellente onderzoeksgroepen om hun onderzoekslijnen te vernieuwen voor wat betreft inhoud én samenwerking. Het oogmerk is ruimte creëren voor een vernieuwende samenwerking die leidt tot innovatieve (grensverleggende) wetenschap van uitzonderlijke kwaliteit op het terrein van gezondheidsonderzoek. Het gaat samenvattend om:
  - Innovatieve (grensverleggende) wetenschap met een breed uitstralend effect op wetenschap en/of maatschappij;
  - Innovatieve samenwerking tussen onderzoeksgroepen (synergie);
  - Onderzoek dat ZonMw rekent tot gezondheidsonderzoek.
  Meer informatie. U kunt tot 28 maart 2019, 14:00 uur (CET) uw vooraanmeldingen indienen via MijnZonMw.
 • Veelbelovende zorg moet sneller zijn weg vinden naar patiënten via opname in het basispakket. Daarom komt het ministerie van VWS met de nieuwe subsidieregeling veelbelovende zorg. Zorginstituut Nederland voert de regeling in samenwerking met ZonMw uit. Wilt u informatie over de procedure en criteria van deze subsidieregeling? Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomst van 19 februari 2019.
 • In november opent de subsidieronde Sport en Bewegen 2018 van ZonMw. Dit is de tweede subsidieronde van het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen. In deze ronde staat samenwerking tussen onderzoek en praktijk centraal. in totaal is 4.500.000 euro voor deze subsidieronde beschikbaar. Naar verwachting opent de subsidieronde in de eerste helft van november. Meer informatie.
 • De minister van OCW geeft in een Kamerbrief aan dat NWO in 2018 een programmaronde start rondom de Nationale Wetenschapsagenda. In 2018 is daarvoor 70 miljoen euro extra beschikbaar, oplopend tot 108 miljoen in 2019 en 130 miljoen vanaf 2020.
  Met het programma worden breed samengestelde interdisciplinaire consortia gestimuleerd om onderzoeksvoorstellen in te dienen die passen binnen een of meerdere van de 25 NWA-routes. Het onderzoek is gericht op de hele keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Voor deze financieringsronde is 52,2 miljoen euro gereserveerd.
  Het indienen van een vooraanmelding is verplicht voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag. De deadline voor de vooraanmeldingen was 11 september 2018. De deadline voor het indienen van aanvragen is 31 januari 2019 om 14:00 uur. Meer informatie over deze call.
 • Open ronde 2020 (ZonMw) van het programma Doelmatigheids-Onderzoek. De deadline voor het indienen van de projectideeën was 18 september 2018. Meer informatie.

Informatiebijeenkomst aankomende subsidierondes ZonMW

Jaarlijks organiseren de programma's DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Geneesmiddelen een informatiebijeenkomst over de aankomende subsidierondes. De bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerden of diegenen die een aanvraag overwegen in te dienen. Er was een informatiebijeenkomst op donderdag 28 juni. NOV leden kunnen het verslag hierover lezen via MijnNOV. Er staat ook informatie op de website van ZonMW.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.