Subsidies

Via dit deel van de website houden wij u op de hoogte van lopende subsidietrajecten en nieuwe calls voor orthopedie-gerelateerde trajecten.

Er lopen vanuit CORE momenteel een aantal trajecten en subsidieaanvragen in het kader van Zorgevaluatie. De NOV-leden kunnen hierover op de volgende pagina's meer informatie vinden als zij zijn ingelogd. U vindt de informatie ook in MijnNOV via de knop Berichten van de NOV en vervolgens Documenten (zoek eventueel op Subsidies).
Subsidiemogelijkheden
Zorgevaluatie
Seenez-project
Doelmatigheidsonderzoek
Leading the Change
Samen Beslissen en Verstandige Keuzes

Gevolgen COVID-19 uitbraak voor subsidierondes ZonMw

Subsidienieuws

  • Subsidie voor implementatie- en opschalingscoaching. Zorg voor innoveren biedt naast adviesondersteuning nu ook een subsidie aan voor zorginnovatoren die hun innovatie willen implementeren en opschalen. Met deze nieuwe subsidieregeling, Implementatie- en opschalingscoaching, kunt u een externe coach inhuren die zorginnovatoren adviseert over implementatie- en opschalingsvraagstukken. Doel hiervan is om innovaties beter en sneller te laten landen in de zorg. Lees meer.
  • Veelbelovende zorg. De nieuwe ronde voor het indienen van projectideeën voor de subsidieregeleing Veelbelovende Zorg is gestart. U kunt uw projectideeën tot dinsdag 7 april 2020 14.00 uur indienen. Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Informatie.
  • LROI-subsidie. Ook dit jaar kunt u financiering aanvragen om onderzoek te doen met gegevens van de LROI. Inmiddels is de LROI-subsidieronde geopend en u kunt projectvoorstellen indienen die gebaseerd zijn op LROI-data. De deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 25 augustus om 14.00 uur. Meer informatie.
  • Het KCE Trials Belgian Health Care Knowledge Centre opent na de zomer een tweede BeNeFIT-call (Belgium-Netherlands Funding of International Trials, in collaboration with ZonMw). Meer informatie t.z.t. op de website van KCE. Ook kunt u zich aanmelden voor de KCE nieuwsbrief.
  • Goed Gebruik Geneesmiddelen, Grote Trials Ronde 4. Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Deze subsidieoproep van het deelprogramma Grote Trials is specifiek bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. Deadeline is 3 maart om 14.00 uur. Lees meer.
  • Binnen het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebuik (ZE&GG) komt ongeveer 6.6 miljoen euro subsidiegeld beschikbaar. Vrijdag 11 oktober is de oproep voor het indienen van projectideeën binnen het programma Ze&GG online geplaatst op de website van ZonMw. Er verscheen ook een nieuwsbrief vanuit het programma ZE&GG met nadere informatie. Het betreft de eerste subsidieoproep Evaluatieonderzoek ZE&GG. Met de oproep geeft men invulling aan één van de dertien acties uit het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik.
    In samenspraak met alle partijen binnen het programma ZE&GG is besloten de call te richten op 2 thema’s; follow up & nazorg en diagnostiek. De deadline voor het indienen van het projectidee is 28 november 2019, 14.00 uur.
    De commissie zorgevaluatie van de FMS schreef een advies voor de wetenschappelijke verenigingen over het verlenen van steunbetuigingen door de wetenschappelijke verenigingen aan projectideeen. De NOV volgt deze lijn. Lees de notitie van de FMS (via mijnNOV).
Factsheet Financieringsmogelijkheden FMS
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.