Subsidies

Op dit deel van de website vindt u informatie over lopende subsidietrajecten en nieuwe calls voor orthopedie-gerelateerde trajecten.

Er lopen vanuit CORE momenteel een aantal trajecten en subsidieaanvragen in het kader van Zorgevaluatie. De NOV-leden kunnen hierover op de volgende pagina's meer informatie vinden als zij zijn ingelogd. U vindt de informatie ook in MijnNOV via de knop Berichten van de NOV en vervolgens Documenten (zoek eventueel op Subsidies).
Subsidiemogelijkheden

Subsidienieuws

  • ZonMw doet een subsidieoproep voor het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg. Dit programma draagt bij aan het beter leren aanpakken van actuele, complexe vraagstukken in de organisatie van zorg (sociale innovatie). Het gaat specifiek om vraagstukken in het kader van zorg op de juiste plek, aansluitend bij de behoeften van patiënten, cliënten en/of bewoners. Doel van deze subsidieoproep is het stimuleren van professionals in zorgorganisaties om in samenwerking te leren over het verbeteren van de organisatie van zorg. De deadline voor het indienen van projectideeën is 9 maart om 14.00 uur. Lees meer.
  • ZonMw stelt voor de tweede keer een subsidieoproep open samen met het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het beschikbare budget is 9 miljoen euro. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 14 januari 2021 om 14.00 uur. Meer info op de website van KCE. Ook kunt u zich aanmelden voor de KCE nieuwsbrief.
  • Vervolg programma Doelmatigheid ZonMw. Het nieuwe programma Doelmatigheid loopt van 2022 t/m 2026 en heeft een beschikbaar budget van € 48,7 miljoen. Om de kwaliteit van het onderzoek te verbeteren en de studies te versnellen, komen er stimuleringssubsidies voor samenwerking en methodologische ondersteuning. Verder komt er financiering voor voorbereidende studies, waarmee systematische reviews, pilot- en uitvoerbaarheidsstudies uitgevoerd kunnen worden.
    Er is extra aandacht voor implementatie van kennis in de praktijk vanaf projectidee tot gebruik van resultaten in de praktijk. Hiervoor is er voor de medisch specialistische zorg intensieve samenwerking met het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG). Meer informatie.
  • Nieuw programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis. VWS heeft opdracht gegeven voor een vervolg op het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH). Om nog duidelijker te maken waar het programma om draait, is aan de programmanaam het woord thuis toegevoegd. Naar verwachting wordt de eerste subsidieronde eind juni 2020 opengesteld. Lees meer.
  • Subsidies COVID-19
  • Gevolgen coronacrisis voor (uitloop van) lopend onderzoek en lopende subsidies
Factsheet Financieringsmogelijkheden FMS
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.