Subsidies

Via dit deel van de website houden wij u op de hoogte van lopende subsidietrajecten en nieuwe calls voor orthopedie-gerelateerde trajecten.

Er lopen vanuit CORE momenteel een aantal trajecten en subsidieaanvragen in het kader van Zorgevaluatie. De NOV-leden kunnen hierover op de volgende pagina's meer informatie vinden als zij zijn ingelogd. U vindt de informatie ook in MijnNOV via de knop Berichten van de NOV en vervolgens Documenten (zoek eventueel op Subsidies).
Subsidiemogelijkheden
Zorgevaluatie
Seenez-project
Doelmatigheidsonderzoek
Leading the Change
Samen Beslissen en Verstandige Keuzes

Subsidienieuws

 • Vervolg programma Doelmatigheid ZonMw. Het nieuwe programma Doelmatigheid loopt van 2022 t/m 2026 en heeft een beschikbaar budget van € 48,7 miljoen. Om de kwaliteit van het onderzoek te verbeteren en de studies te versnellen, komen er stimuleringssubsidies voor samenwerking en methodologische ondersteuning. Verder komt er financiering voor voorbereidende studies, waarmee systematische reviews, pilot- en uitvoerbaarheidsstudies uitgevoerd kunnen worden.
  Er is extra aandacht voor implementatie van kennis in de praktijk vanaf projectidee tot gebruik van resultaten in de praktijk. Hiervoor is er voor de medisch specialistische zorg intensieve samenwerking met het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG). Meer informatie.
 • Tijdspad Open ronde programma Doelmatigheidsonderzoek. De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor het tijdspad van de Open rondes van het programma DoelmatigheidsOnderzoek.
  Open ronde 2021. Eind maart 2020 bleek het niet haalbaar om het beoordelingsproces conform planning te laten verlopen. Dat betekent dat er meer tijd nodig is om het werk goed te kunnen doen. Daarom is de doorlooptijd van de Open ronde 2021 DoelmatigheidsOnderzoek verlengd. Er is een ruimere planning gemaakt, en de beoordeling vindt naar verwachting in oktober 2020 plaats.
  Open ronde 2022. De ruimere planning voor de Open ronde 2021 heeft tot gevolg dat de planning voor de Open ronde 2022 ook niet gehandhaafd kan worden. Dit zou een te grote belasting betekenen voor alle betrokkenen bij het beoordelingsproces. Daarom is besloten de Open ronde 2022 niet open te stellen in de zomer van 2020. Het budget dat begroot was voor deze ronde wordt in de Open rondes 2023 t/m 2025 alsnog uitgezet. De beoordelingen van aanvragen binnen de Open rondes 2023 t/m 2026 zullen naar verwachting weer het reguliere tijdpad volgen van september tot en met juni.
  Stimuleringssubsidies en voorbereidende studies. Binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek 2022-2026 wordt een aantal nieuwe subsidie-instrumenten ingezet. Het gaat om stimuleringssubsidies en voorbereidende studies. De oproepteksten en tijdplanningen voor deze subsidies worden momenteel uitgewerkt, waarbij het doel is om de eerste rondes voor deze subsidies in de tweede helft van 2020 open te stellen. Dan volgt ook meer inhoudelijke informatie over deze subsidies.
 • Nieuw programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis. VWS heeft opdracht gegeven voor een vervolg op het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH). Om nog duidelijker te maken waar het programma om draait, is aan de programmanaam het woord thuis toegevoegd. Naar verwachting wordt de eerste subsidieronde eind juni 2020 opengesteld. Lees meer.
 • Aanvraag Anna Fonds|NOREF subsidie onderzoeksprojecten kinderorthopedie tot 1 juni.
 • Subsidies COVID-19
 • Gevolgen coronacrisis voor (uitloop van) lopend onderzoek en lopende subsidies
 • Subsidie voor implementatie- en opschalingscoaching. Zorg voor innoveren biedt naast adviesondersteuning nu ook een subsidie aan voor zorginnovatoren die hun innovatie willen implementeren en opschalen. Met deze nieuwe subsidieregeling, Implementatie- en opschalingscoaching, kunt u een externe coach inhuren die zorginnovatoren adviseert over implementatie- en opschalingsvraagstukken. Doel hiervan is om innovaties beter en sneller te laten landen in de zorg. Deadline 30 juni 14.00 uur. Lees meer.
 • LROI-subsidie. Ook dit jaar kunt u financiering aanvragen om onderzoek te doen met gegevens van de LROI. Inmiddels is de LROI-subsidieronde geopend en u kunt projectvoorstellen indienen die gebaseerd zijn op LROI-data. De deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 25 augustus om 14.00 uur. Meer informatie.
 • Het KCE Trials Belgian Health Care Knowledge Centre opent na de zomer een tweede BeNeFIT-call (Belgium-Netherlands Funding of International Trials, in collaboration with ZonMw). Meer informatie t.z.t. op de website van KCE. Ook kunt u zich aanmelden voor de KCE nieuwsbrief.
Factsheet Financieringsmogelijkheden FMS


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.