Subsidies

Via dit deel van de website houden wij u op de hoogte van lopende subsidietrajecten en nieuwe calls voor orthopedie-gerelateerde trajecten.

Er lopen vanuit CORE momenteel een aantal trajecten en subsidieaanvragen in het kader van Zorgevaluatie. De NOV-leden kunnen hierover op de volgende pagina's meer informatie vinden als zij zijn ingelogd. U vindt de informatie ook in MijnNOV via de knop Berichten van de NOV en vervolgens Documenten (zoek eventueel op Subsidies).
Subsidiemogelijkheden
Zorgevaluatie
Seenez-project
Doelmatigheidsonderzoek
Leading the Change
Samen Beslissen en Verstandige Keuzes

Van Rens Fonds

Informatie over het Van Rens Fonds en de (aanvraag) van de subsidierondes van het Van Rens Fonds vindt u op de website van de LROI.

Subsidienieuws

  • Goed Gebruik Geneesmiddelen, Grote Trials Ronde 4. Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Deze subsidieoproep van het deelprogramma Grote Trials is specifiek bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. Deadeline is 3 maart om 14.00 uur. Lees meer.
  • Binnen het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebuik (ZE&GG) komt ongeveer 6.6 miljoen euro subsidiegeld beschikbaar. Vrijdag 11 oktober is de oproep voor het indienen van projectideeën binnen het programma Ze&GG online geplaatst op de website van ZonMw. Er verscheen ook een nieuwsbrief vanuit het programma ZE&GG met nadere informatie. Het betreft de eerste subsidieoproep Evaluatieonderzoek ZE&GG. Met de oproep geeft men invulling aan één van de dertien acties uit het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik.
    In samenspraak met alle partijen binnen het programma ZE&GG is besloten de call te richten op 2 thema’s; follow up & nazorg en diagnostiek. De deadline voor het indienen van het projectidee is 28 november 2019, 14.00 uur.
    De commissie zorgevaluatie van de FMS schreef een advies voor de wetenschappelijke verenigingen over het verlenen van steunbetuigingen door de wetenschappelijke verenigingen aan projectideeen. Lees de notitie van de FMS (via mijnNOV).
  • Op 30 januari 2020 (13.30-16.30 uur) is er een informatiebijeenkomst subsidieregeling veelbelovende zorg in Utrecht.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.