Subsidies

Via dit deel van de website houden wij u op de hoogte van lopende subsidietrajecten en nieuwe calls voor orthopedie-gerelateerde trajecten.

Er lopen vanuit CORE momenteel een aantal trajecten en subsidieaanvragen in het kader van Zorgevaluatie. De NOV-leden kunnen hierover op de volgende pagina's meer informatie vinden als zij zijn ingelogd. U vindt de informatie ook in MijnNOV via de knop Berichten van de NOV en vervolgens Documenten (zoek eventueel op Subsidies).
Subsidiemogelijkheden

Subsidienieuws

 • WCF subsidie-call 2020/2021: ‘Zinnige en zuinige zorg’. Uiterlijk 11 december 2020 om 12.00 uur indienen.
 • Open Ronde 10 Goed Gebruik Geneesmiddelen (ZonMw) is opengesteld. Voor deze ronde geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn.
  De projecten in deze ronde hebben tot doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Het beschikbare subsidiebudget bedraagt 7 miljoen euro. Op een speciale informatiepagina staat alle informatie over de subsidieoproep. Deadline van indienen is 22 september 2020 om 14.00 uur.
 • Vervolg programma Doelmatigheid ZonMw. Het nieuwe programma Doelmatigheid loopt van 2022 t/m 2026 en heeft een beschikbaar budget van € 48,7 miljoen. Om de kwaliteit van het onderzoek te verbeteren en de studies te versnellen, komen er stimuleringssubsidies voor samenwerking en methodologische ondersteuning. Verder komt er financiering voor voorbereidende studies, waarmee systematische reviews, pilot- en uitvoerbaarheidsstudies uitgevoerd kunnen worden.
  Er is extra aandacht voor implementatie van kennis in de praktijk vanaf projectidee tot gebruik van resultaten in de praktijk. Hiervoor is er voor de medisch specialistische zorg intensieve samenwerking met het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG). Meer informatie.
 • Tijdspad Open ronde programma Doelmatigheidsonderzoek. De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor het tijdspad van de Open rondes van het programma DoelmatigheidsOnderzoek.
  Open ronde 2021. Eind maart 2020 bleek het niet haalbaar om het beoordelingsproces conform planning te laten verlopen. Dat betekent dat er meer tijd nodig is om het werk goed te kunnen doen. Daarom is de doorlooptijd van de Open ronde 2021 DoelmatigheidsOnderzoek verlengd. Er is een ruimere planning gemaakt, en de beoordeling vindt naar verwachting in oktober 2020 plaats.
  Open ronde 2022. De ruimere planning voor de Open ronde 2021 heeft tot gevolg dat de planning voor de Open ronde 2022 ook niet gehandhaafd kan worden. Dit zou een te grote belasting betekenen voor alle betrokkenen bij het beoordelingsproces. Daarom is besloten de Open ronde 2022 niet open te stellen in de zomer van 2020. Het budget dat begroot was voor deze ronde wordt in de Open rondes 2023 t/m 2025 alsnog uitgezet. De beoordelingen van aanvragen binnen de Open rondes 2023 t/m 2026 zullen naar verwachting weer het reguliere tijdpad volgen van september tot en met juni.
  Stimuleringssubsidies en voorbereidende studies. Binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek 2022-2026 wordt een aantal nieuwe subsidie-instrumenten ingezet. Het gaat om stimuleringssubsidies en voorbereidende studies. De oproepteksten en tijdplanningen voor deze subsidies worden momenteel uitgewerkt, waarbij het doel is om de eerste rondes voor deze subsidies in de tweede helft van 2020 open te stellen. Dan volgt ook meer inhoudelijke informatie over deze subsidies.
 • Nieuw programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis. VWS heeft opdracht gegeven voor een vervolg op het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH). Om nog duidelijker te maken waar het programma om draait, is aan de programmanaam het woord thuis toegevoegd. Naar verwachting wordt de eerste subsidieronde eind juni 2020 opengesteld. Lees meer.
 • Subsidies COVID-19
 • Gevolgen coronacrisis voor (uitloop van) lopend onderzoek en lopende subsidies
 • LROI-subsidie. Ook dit jaar kunt u financiering aanvragen om onderzoek te doen met gegevens van de LROI. Inmiddels is de LROI-subsidieronde geopend en u kunt projectvoorstellen indienen die gebaseerd zijn op LROI-data. De deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 25 augustus om 14.00 uur. Meer informatie.
 • Het KCE Trials Belgian Health Care Knowledge Centre opent na de zomer een tweede BeNeFIT-call (Belgium-Netherlands Funding of International Trials, in collaboration with ZonMw). Meer informatie t.z.t. op de website van KCE. Ook kunt u zich aanmelden voor de KCE nieuwsbrief.
Factsheet Financieringsmogelijkheden FMS
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.