CORE

CORE staat voor Consortium Orthopaedic REsearch. Het is een netwerk voor het initiëren en vervolgen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van orthopedie; van faciliteren tot ondersteunen, evalueren, communiceren en implementeren. De onderwerpen van de Onderzoeksagenda Orthopedie zijn hiervoor de basis. De Commissie Wetenschap en Innovatie is eindverantwoordelijk voor CORE.
De NOV-leden kunnen het beleidsplan van CORE inzien via MijnNOV.

CORE-bijeenkomsten
De NOV organiseert CORE-bijeenkomsten. Daar stemmen we de onderwerpen af die we uitwerken en wie daarbij betrokken zijn. In de toekomst vinden er kwartaalbijeenkomsten plaats waar we de op te starten en lopende studies, maar ook afgewezen voorstellen bespreken. Kennis en ervaringen over het zorgevaluatie-onderzoek worden hier uitgewisseld.
Vragen, suggesties en kennis delen
Wilt u actief meedenken over wetenschappelijk onderzoek binnen de orthopedie? Heeft u suggesties voor- of vragen over de CORE-projecten of de verdere ontwikkeling van het consortium? Hiervoor kunt u terecht op het digitale CORE-platform in MijnNOV (de ledenportal van de NOV). U kunt hier berichten delen, kennis uitwisselen en vragen stellen aan de andere deelnemers. Alle NOV-leden die geïnteresseerd zijn in onderzoek binnen het consortium kunnen zich aansluiten. U kunt zich aanmelden via MijnNOV (knoppen Persoolijke gegevens / Aanpassen / Aan en afmelden CORE). Na aanmelding zorgen de medewerkers van het NOV-bureau ervoor dat CORE zichtbaar wordt onder de knop Mijn NOV-teams in uw portal.
Position Paper FMS
In de position paper van de Federatie Medisch Specialisten staat de unieke positie van de medisch specialist als wetenschapper beschreven, ongeacht of deze nu werkzaam is in een UMC, een categorale instelling of een algemene instelling. Ook is beschreven hoe deze unieke positie kan worden ingezet om, samen met andere partijen in het wetenschapsveld, de randvoorwaarden voor het doen van relevant en goed wetenschappelijk onderzoek te verbeteren. Doel hiervan is de resultaten van wetenschappelijk onderzoek sneller naar de klinische praktijk te brengen en de zorg voor de patiënt steeds verder te verbeteren.
CORE-contactpersonen
CORE communiceert graag met de vakgroepen via de CORE-contactpersonen; minimaal 1 contactpersoon per kliniek (research coördinator en/of specialist). Wilt u uw contactpersoon aanmelden of wijzigen? Meld dit dan via CORE@orthopeden.org.
Rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik
Op 21 juni 2019 is de rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd aan minister Bruins van Medische Zorg. Zorgevaluatie is de laatste jaren een begrip geworden voor het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg. In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 (HLA-MSZ) is afgesproken om gepast gebruik van medisch-specialistische zorg verder te bevorderen, door zorgevaluatie naar een hoger plan te tillen en binnen 5 jaar structureel onderdeel te laten zijn van de reguliere zorgprocessen.
De rapportage brengt verslag uit van de kwartiermakersfase van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. In dit programma hebben alle partijen in de zorg (zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid) de verbinding gezocht om te komen tot een afgestemde kwaliteitscyclus van het agenderen, evalueren en implementeren van gepaste zorg. Om dit te realiseren, willen partijen met dit programma een proactieve leer- en verandercultuur tot stand brengen. Lees het rapport.
Overig lopend onderzoek orthopedie in Nederland
Het in kaart brengen van de orthopedie-gerelateerde onderzoekslijnen in alle orthopedische klinieken is onderdeel van de onderzoeksagenda Orthopedie. Een onderzoekslijn is een structureel, over meerdere jaren lopend onderzoek. Het overzicht dient niet als een volledig overzicht van al het orthopedisch onderzoek in Nederland maar als een hulpmiddel om te inventariseren bij welke onderzoekslijnen de geprioriteerde kennishiaten kunnen aansluiten en het vinden van elkaars expertise op de genoemde onderwerpen. Zo helpt het bij het vormen van onderzoeksnetwerken (Consortium Orthopaedic REsearch). Klinieken kunnen aanvullingen altijd doorgeven via CORE@orthopeden.org. Het overzicht zal periodiek worden bijgewerkt. Bekijk het overzicht.

Contact
Heeft vragen of suggesties met betrekking tot de onderzoeken, subsidies, kwartaalbijeenkomsten of het netwerk? Neem dan contact op met de researchcoördinator (Marloes Schmitz) van de NOV via CORE@orthopeden.org.

Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.