Wervelkolom

Het doel van de Werkgroep Wervelkolom (Dutch Spine Society of DSS) is te komen tot bundeling van kennis en het toepassen en verspreiden ervan. Uiteindelijk moet dit leiden tot een opleiding tot wervelkolomspecialist (spinaal chirurg). Neurochirurgen en orthopedisch chirurgen bedrijven de wervelkolomchirurgie ieder vanuit hun eigen achtergrond en expertise. Het bundelen van kennis kan leiden tot een resultaat dat groter is dan de som der delen.
Om aansluiting met buitenlandse organisaties te vergemakkelijken, is gekozen voor een Engelse naam. Behalve voor genoemde specialisten staat de vereniging open voor al diegenen die zich bezighouden met aandoeningen van de wervelkolom of beschikken over bijzonderde kennis daarvan.

De werkgroep wervelkolom heeft een eigen website met meer informatie: www.dutchspinesociety.nl

Bestuur

Eric Hoebink, voorzitter
Marc Altena, secretaris
Godard de Ruiter (neurochirurg), penningmeester
Martine van Bilsen (neurochirurg), bestuurslid
Luuk de Klerk, bestuurslid
Nizar Moayeri (neurochirurg), bestuurslid
Dean Pakvis, bestuurslid
Martijn Verhagen (neurochirurg), bestuurslid
Eva Jacobs, AIOS orthopedie, bestuurslid
Jeroen Huybregts, AIOS neurochirurgie, bestuurslid

Werkgroepleden kunnen de gegevens van de bestuursleden inzien als zij zijn ingelogd in MijnNOV.

Achtergrond
De werkgroep is opgericht in 2002 als resultaat van de toegenomen samenwerking tussen de in rugchirurgie ge(sub)specialiseerde werkgroepen van de Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging. De chirurgie van de wervelkolom heeft in de afgelopen jaren een dermate grote vlucht genomen dat de behoefte ontstond tot verdergaande specialisatie én verdergaande samenwerking.
Activiteiten
  • De werkgroep houdt enkele malen per jaar vergaderingen waarin tevens ruimte is voor wetenschappelijke presentaties. Elk jaar organiseert de werkgroep een groter congres rondom een bepaald thema. Daarnaast is er overleg met verzekeraars, de overheid en zusterverenigingen.
  • Binnen de Dutch Spine Society wordt kwaliteit van werken zeer belangrijk geacht en mede hierom is vanaf 2013 begonnen met de Dutch Spine Surgery Registry (DSSR), een kwaliteitsregistratie voor wervelkolom-operaties, waarin de aard van operaties en het effect van behandeling landelijk geregistreerd zullen worden. De patiënten bepalen hierbij zelf de kwaliteit van de behandeling middels het invullen van zogenaamde PROMs (Patient reported outcome measures). Dit zijn vragenlijsten waarin de mate van pijn, funktiebeperking en kwaliteit van leven op gestandaardiseerde, objectieve wijze weergegeven kunnen worden.
Ledenlijst van de werkgroep
Werkgroepleden kunnen een actuele ledenlijst van de werkgroep inzien via MijnNOV.
Lid worden
Alle informatie over (aanmelding voor) het lidmaatschap staat op de website van de DSS.
Contact
Dutch Spine Society (DSS)
Nederlandse Orthopaedische Vereniging
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
www.dutchspinesociety.nl

Postadres
Dutch Spine Society
Box D8215
Postbus 9607
1006 GC Amsterdam
Nederland

Secretariaat Bestuur DSS
Marjon Hoenselaar - Den Biesen
secretariaat@dutchspinesociety.nl

Ledenadministratie en webbeheer DSS
Anny Rutten - Jansen
administratie@dutchspinesociety.nl


Zoekt u informatie voor patiënten? Kijk dan ook eens op www.zorgvoorbeweging.nl.Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.