Missie en strategie

Het motto van de NOV is: Orthopedie houdt Nederland in beweging. Dit verwijst naar de betekenis van orthopedie voor mensen met klachten aan het steun- en bewegingsstelsel én naar de maatschappelijke betekenis van het medisch specialisme orthopedie.

Missie

In de zorg voor patiënten met klachten, aandoeningen en acute letsels aan het steun- en bewegingsstelsel werken wij vanuit onze eigen deskundigheid en samen met partnerspecialismen aan optimale zorg voor elke patiënt.

Om dit te bereiken

  1. Stimuleren wij de leden om orthopedische zorg (van advies tot operatie) van wetenschappelijke topkwaliteit te leveren, doelmatig en met compassie.
    - Wij leiden medisch specialisten / experts op om de toenemende orthopedische zorgvraag op te vangen.
    - Wij evalueren en vernieuwen de orthopedische zorg door wetenschappelijk onderzoek te bevorderen.
  2. Werken wij met een hoogwaardig kwaliteitssysteem.
  3. Brengen wij de orthopedie onder de aandacht van de samenleving.
Strategie
Tijdens het NOV-Najaarscongres op 6 en 7 oktober 2022 presenteerde NOV-voorzitter Jan Willem Louwerens het strategische plan 2021-2025 met 3 pijlers:
1. Optimale zorg leveren aan patiënten.
2. Registreren, evalueren en rapporteren.
3. Positionering van de orthopedie.
Terugkijken presentatie 'Hoe zetten we orthopedie op de kaart? Door de beweegzorg in beweging te brengen'.


Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.