Beroepsbelangencommissie (BBC)

Het is de taak van de BBC om de maatschappelijke- en de beroepsbelangen van de leden te behartigen. Hieronder valt onder andere: overleg met de Federatie over tarieven en DBC's, adviseren over werkomstandigheden, hulpverlening bij geschillen, problematiek bij interdisciplinaire toetsing.

Samenstelling

Freerk Jonkers, voorzitter
Dr. Hubert Oostenbroek, secretaris
Dr. Sjoerd Stufkens, vertegenwoordiger NOV bestuur
Lennard van den Boom
Dr. Diyar Delawi
Mark Havinga
Henk van der Hoeven
Dr. Loek Loozen, vertegenwoordiger VOCA
Sonja Doetjes-Rasing, ambtelijk secretaris

Leden van de NOV kunnen de gegevens van de commissieleden inzien als zij zijn ingelogd op MijnNOV.

De commissieleden van de BBC kunnen de stukken vinden in MijnNOV; via de knop Mijn NOV Teams.Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.