7 maanden geleden

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de LROI zoekt een

Statisticus per 15 mei 2017

Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt? Dan stellen wij het zeer op prijs als u hem of haar op de vacature attendeert!

De WAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de LROI. Daarnaast beoordeelt de WAR aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek met LROI-data en financiering van het Van Rens Fonds. De WAR bestaat momenteel uit dr. Wim Schreurs (voorzitter WAR), dr. Taco Gosens (namens het LROI-bestuur), Christine Catlender, dr. Gerjon Hannink, dr. Anne Karelse, dr. Rudolf Poolman, dr. Bart Swierstra,  prof.dr.Thea Vliet-Vlieland, dr. Wierd Zijlstra en dr. Erik van Zwet. 

Profiel statisticus
Het nieuwe lid van de WAR
 • Kan goed samenwerken
 • Is wetenschappelijk goed onderbouwd 
 • Uitvoerige statistische kennis met promotie op dit vakgebied 
 • Heeft affiniteit met de orthopedische zorg
 • Is proactief en kritisch 

Taken WAR
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren LROI-bestuur ten aanzien van de wetenschappelijke ontwikkeling van de LROI.
 • Kritisch beoordelen van onderzoekaanvragen in de LROI en het Van Rens Fonds en hierover advies geven aan het LROI-bestuur.
 • Waarborgen van het wetenschappelijk onderzoek in de LROI.
 • Adviseren bij statistische vraagstukken (o.a. casemix-correctie van binaire en continue uitkomstmaten). 
 • Toezicht houden op de wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke delen in de LROI-jaarrapportage.
 • LROI-bureau adviseren n.a.v. de LROI-jaarrapportage (inhoud, relevante onderzoeksvragen). 
Zittingstermijn
De leden van de WAR worden gekozen voor drie jaar en zijn eenmaal terstond herkiesbaar.

Vergoeding
Er is geen vacatieregeling. Faciliteiten zoals vergaderzalen en voorzieningen worden in principe door de LROI betaald. Onkosten t.b.v. de LROI kunnen in overleg gedeclareerd worden. Eenmaal per jaar wordt een tegemoetkoming van de reiskosten beschikbaar gesteld door de LROI.

Tijdsbeslag
 • Aantal vergaderingen: 4 maal per jaar (indien noodzakelijk kunnen extra telefonische vergaderingen worden belegd) en 1x per drie jaar een strategische dag. 
 •  Vergadertijd: Wordt in overleg en n.a.v. beschikbaarheid van de meeste leden vastgesteld in het begin van het kalenderjaar. Tijdstip van vergaderingen is over het algemeen van 16.30u - 19.30u. Alle vergaderactiviteiten vinden doorgaans plaats in de regio Utrecht (Jaarbeurs).
 • Voorbereiding vergadering en acties n.a.v. de vergadering: gemiddeld 1-2 uur per vergadering. 
 • Buiten de vergaderingen: sporadisch mailcontact met vragen die spelen binnen de LROI en niet kunnen wachten tot de eerstvolgende vergadering. 
Procedure 
De sollicitatiecommissie bestaat uit de Wim Schreurs, voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad en Taco Gosens namens het LROI bestuur. 

Informatie en sollicitatie 
Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Liza van Steenbergen (epidemioloog LROI) via lroi@orthopeden.org. Heeft u interesse in deze positie, dan ontvangen wij graag uiterlijk 1 mei uw CV en korte motivatie. U kunt uw reactie sturen naar de LROI t.a.v. L. van Steenbergen (lroi@orthopeden.org) onder vermelding van sollicitatiecommissie WAR LROI.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.