Schouder en Elleboog

Het doel van de Werkgroep Schouder en Elleboog (Dutch Shoulder and Elbow Society) is kwaliteitsbevordering van de behandeling van schouder- en elleboogaandoeningen in de meest brede zin van het woord. Alle werkgroep​​leden zijn NOV-lid en geregistreerd als orthopedisch chirurg.

De werkgroep heeft een eigen website waar u alle informatie vindt.

Bestuur

Derek van Deurzen, voorzitter
Ronald Wessel, secretaris
Marco van der Pluijm, penningmeester
Dr. Jos van Raaij, bestuurslid
Gert Jan Geijsen, bestuurslid

NOV-leden kunnen de gegevens van de bestuursleden inzien als zij zijn ingelogd in MijnNOV.

Activiteiten
  • Organiseren van ledenbijeenkomsten en wetenschappelijke bijeenkomsten.
  • Scholing en cursorisch onderwijs.
  • Realisatie van de registratie van schouder- en elleboogimplantaten (koppeling aan de LROI).
  • Betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de schouder en elleboog.
  • Via vergaderingen en een forum worden casussen met betrekking tot schouder- en elleboogproblematiek besproken.
  • Sinds begin 2012 heeft de werkgroep een eigen website. Via deze website zal de werkgroep zich herkenbaar opstellen naar de buitenwereld. Tevens biedt de website aan patiënten enige basisinformatie over de schouder- en elleboogpathologie alsmede een inzage in de lijst van orthopeden die zich bekwaam hebben in de behandeling van deze gewrichtsaandoeningen. Bovendien is er een besloten deel voor communicatie van de leden onderling.
  • De werkgroep onderhoudt contacten met een andere vakverenigingen die zich bezighouden met pathologie van de schouder en de elleboog, zoals de NVA en de NVOT. Met deze verenigingen zal getracht worden gezamelijk de kennis over deze gewrichten uit te breiden door middel van scholing en symposia.
Ledenlijst van de werkgroep
NOV-leden kunnen een actuele ledenlijst van de werkgroep inzien via MijnNOV.

Zoekt u informatie voor patiënten? Kijk dan ook eens op www.zorgvoorbeweging.nl.Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.