Opleiding tot orthopedisch chirurg

De opleiding tot orthopedisch chirurg valt onder de verantwoordelijkheid van het Concilium Orthopaedicum. Alle zaken betreffende de opleiding zijn vastgelegd in het Landelijk opleidingsplan opleiding tot orthopedisch chirurg.

De huidige regelgeving en het huidige opleidingsplan zijn te vinden op de website van de KNMG. Er ligt een nieuw opleidingsplan; goedgekeurd tijdens de ALV op 12 mei 2017 en door de CGS op 8 november 2017.

Het Concilium Orthopaedicum heeft vastgelegd welk cursorisch onderwijs de AIOS Orthopedie moet volgen (Opleidingsplan EPA's en niet klinische rollen). Deze cursussen dienen gefinancierd te worden uit het opleidingsfonds.
Overzicht cursorisch onderwijs

Op de website van de KNMG staat een overzicht met veelgestelde vragen over de gevolgen van de Corona-crisis voor de medische vervolgopleidingen.

Opleidingsvisitatie

Het Concilium doet - in opdracht van de RGS - de opleidingsvisitaties. De RGS vraagt de instelling om de juiste documenten en het Concilium krijgt deze documenten van de RGS.

Alle informatie over (erkenning van) opleiders en opleidingsinrichtingen vindt u op de website van de KNMG.

Bepaling aantal opleidingsplaatsen

Het Capaciteitsorgaan bepaalt, mede op advies van de NOV, het aantal aios orthopedie dat per jaar in opleiding gaat. Dit vindt plaats op basis van demografische gegevens, verwachte uitstroom medisch specialisten, arbeidsparticipatie, ontwikkeling van het vak etc. Op basis van het advies van het Capaciteitsorgaan stelt de Minister van VWS jaarlijks het landelijk totaal aantal instroomplaatsen vast.
De Stichting BOLS maakt - na advies gevraagd te hebben van de NOV - een verdeling over de OOR's (Onderwijs- en OpleidingsRegio's), waarna de OOR's een verdeling over de instellingen in hun regio maken. Naar aanleiding van deze verdeling kent de NZa een Beschikbaarheidsbijdrage toe aan de ziekenhuizen die opleiden.

Voorbeelden niet klinische thema's en rollen

Wetenschap OLVG
Niet klinische rol onderwijs medische vervolgopleiding orthopedie
Niet klinische rol orthopedische keuringenBeschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.