GAIA

GAIA staat voor Gemeenschappelijk Accreditatie Internet Applicatie. Dit is een systeem van de KNMG voor de accreditatie van nascholing en congressen, en voor de registratie van de behaalde accreditatiepunten. De Accreditatiecommissie kent de accreditatiepunten toe.

Op de website staat uitgebreide informatie over het inloggen en activeren van uw account. U bereikt de GAIA helpdesk via gaia@fed.knmg.nl of 030 - 282 39 06.

Bijhouden dossier
Volgt u een Nederlandse geaccrediteerde nascholing, dan voert de organisator (aanbieder) uw aanwezigheid in via GAIA. Het GAIA-systeem voegt de scholingsuren (of -punten) automatisch toe aan uw dossier. U ontvangt dus geen certificaat als bewijs van deelname. U moet wel controleren of de uren goed in uw GAIA-dossier zijn bijgeschreven. Klopt het niet? Neem dan contact op met de organisator van de scholing.
GAIA Agenda
Voor de NOV-leden is een overzicht van geaccrediteerde nascholing (inclusief e-learning) gemaakt. Als u gebruik maakt van de filters (bijvoorbeeld Algemene Orthopedie), kunt u de voor u relevante scholing selecteren.

Kijk voor scholing en andere activiteiten orthopedie ook op de kalender van de NOV-website.
Reglement Accreditatie Orthopedie

De Accreditatiecommissie van de NOV heeft een reglement opgesteld.
EACCME reglement.

Extra accreditatiepunten
De orthopedisch chirurgen kunnen behalve voor de nationale congressen en de na- en bijscholing ook accreditatiepunten krijgen voor buitenlandse congressen, wetenschappelijke- en algemene activiteiten. Als u hierin participeert, dient u zelf aan te tonen dat u de genoemde activiteit daadwerkelijk heeft uitgevoerd; eventueel met ondersteunende documenten of verklaringen. Het betreft hier de zogenoemde niet-gevalideerde punten (punten die niet door een presentielijst van een cursus- of congresorganisatie worden gecontroleerd). U kunt hiervoor in GAIA bij het onderdeel overige activiteiten kiezen voor toevoegen activiteit en hier een categorie selecteren. Hier staan de buitenlandse bijeenkomsten, de wetenschappelijke activiteiten en algemene activiteiten vermeld.
Accreditatie aanvragen

Organiseert u een onderwijsactiviteit voor orthopedisch chirurgen, dan kunt u (als aanbieder) dit via GAIA door de NOV laten accrediteren. U moet de accreditatie minimaal 2 maanden voorafgaand aan de bijeenkomst aanvragen. Accreditatie-aanvragen van een niet gesponsorde bijeenkomst kost € 150,- en van een gesponsorde bijeenkomst € 300,-. Als u de accreditatie <2 maanden voor aanvang aanvraagt, betaalt u € 50,- extra.

NB Per 12 mei 2017 harmoniseert de NOV haar accreditatiereglement met de Europese regelgeving. Dit betekent dat vanaf 12 mei 2017 'single industry funded scholing' niet meer voor accreditatie in aanmerking komt. De NOV-leden kunnen en mogen nog steeds naar deze bijeenkomsten, maar krijgen hiervoor geen accreditatiepunten.

Vraagt u accreditatie aan terwijl u geen lid bent van de NOV, dan rekenen wij hiervoor € 50,- per aanvraag.


Contact
nov@orthopeden.orgBeschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.