GAIA

GAIA staat voor Gemeenschappelijk Accreditatie Internet Applicatie. Dit is een systeem van de KNMG voor de accreditatie van nascholing en congressen, en voor de registratie van de behaalde accreditatiepunten. De Accreditatiecommissie kent de accreditatiepunten toe.

Op de website staat uitgebreide informatie over het inloggen en activeren van uw account. U bereikt de GAIA helpdesk via gaia@fed.knmg.nl of 030 - 282 39 06.

Herregistratie & COVID-19
Om tegemoet te komen aan de belasting van specialisten, profielartsen en aiossen tijdens Covid-19, heeft het College Geneeskundige Specialismen (CGS) de regelingen rond herregistratie en opleidingen van maart van dit jaar verruimd. De RGS gaat de herregistratie zo inrichten dat er geen problemen ontstaan als gevolg van de coronacrisis. Lees meer.

Lees meer over de herregistratie voor specialisten en profielartsen.
Lees meer over de herregistratie voor aios en opleiders.

Bijhouden dossier
Volgt u een Nederlandse geaccrediteerde nascholing, dan voert de organisator (aanbieder) uw aanwezigheid in via GAIA. Het GAIA-systeem voegt de scholingsuren (of -punten) automatisch toe aan uw dossier. U ontvangt dus geen certificaat als bewijs van deelname. U moet wel controleren of de uren goed in uw GAIA-dossier zijn bijgeschreven. Klopt het niet? Neem dan contact op met de organisator van de scholing.
GAIA Agenda
Voor de NOV-leden is een overzicht van geaccrediteerde nascholing (inclusief e-learning) gemaakt. Als u gebruik maakt van de filters (bijvoorbeeld Algemene Orthopedie), kunt u de voor u relevante scholing selecteren.

Kijk voor scholing en andere activiteiten orthopedie ook op de kalender van de NOV-website.
Reglement Accreditatie Orthopedie

De Accreditatiecommissie van de NOV heeft een reglement opgesteld.
EACCME reglement.

Extra accreditatiepunten
De orthopedisch chirurgen kunnen behalve voor de nationale congressen en de na- en bijscholing ook accreditatiepunten krijgen voor buitenlandse congressen, wetenschappelijke- en algemene activiteiten. Als u hierin participeert, dient u zelf aan te tonen dat u de genoemde activiteit daadwerkelijk heeft uitgevoerd; eventueel met ondersteunende documenten of verklaringen. Het betreft hier de zogenoemde niet-gevalideerde punten (punten die niet door een presentielijst van een cursus- of congresorganisatie worden gecontroleerd). U kunt hiervoor in GAIA bij het onderdeel overige activiteiten kiezen voor toevoegen activiteit en hier een categorie selecteren. Hier staan de buitenlandse bijeenkomsten, de wetenschappelijke activiteiten en algemene activiteiten vermeld.
Accreditatie aanvragen

Organiseert u een onderwijsactiviteit voor orthopedisch chirurgen, dan kunt u (als aanbieder) dit via GAIA door de NOV laten accrediteren. U moet de accreditatie minimaal 2 maanden voorafgaand aan de bijeenkomst aanvragen. Accreditatie-aanvragen van een niet gesponsorde bijeenkomst kost € 150,- en van een gesponsorde bijeenkomst € 300,-. Als u de accreditatie <2 maanden voor aanvang aanvraagt, betaalt u € 50,- extra.

Per 12 mei 2017 heeft de NOV haar accreditatieregelement afgestemd met de Europese regelgeving (EACCME).

Ten aanzien van de 'Single industry funded scholing' is per 1 januari 2019 een nuancering aangebracht; ook in dit geval kan accreditatie aangevraagd worden via GAIA volgens de CGR normen.
Echter zogeheten 'Product trainingen' (en als zodanig beoordeeld door de Accreditatiecommissie van de NOV) komen niet in aanmerking voor accreditatie.
De NOV-leden kunnen en mogen uiteraard nog steeds naar deze bijeenkomsten, maar krijgen hiervoor geen accreditatiepunten.

Vraagt u accreditatie aan terwijl u geen lid bent van de NOV, dan rekenen wij hiervoor per jaar € 120,- administratiekosten en €35,- per aanvraag (event/scholing).

ABAN accreditatie begeleide intervisie voor cluster 2 (medisch specialisten)
Vanaf 1-1-2020 kunnen medisch specialisten die deelnemen aan een begeleide intervisiegroep hiervoor accreditatiepunten ontvangen. Deelname aan begeleide intervisie kan in aanmerking komen voor accreditatie indien voldaan wordt aan de volgende eisen:
  • De groep (4-8 personen) komt in vaste samenstelling minimaal 4 keer per jaar bij elkaar.
  • Ze werken volgens een tevoren vastgesteld programma en van elke bijeenkomst wordt een beknopt reflectieverslag gemaakt.
  • De begeleiding is in handen van een gecertificeerd intervisiebegeleider.
De intervisiebegeleider dient een inlogaccount voor aanbieders aan te vragen bij Pe-online. De handleiding voor aanbieders van ABAN Intervisie voor medisch specialisten is binnenkort te downloaden op de KNMG website. De kosten per jaar voor de beoordeling en afhandeling van een accreditatieaanvraag zijn € 90 excl. BTW per groep. Lees meer.


Heeft u vragen over de punten voor NOV-congressen? Mail dan naar novcongressen@orthopeden.orgBeschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.