Certificering

De NOV heeft een register voor orthopedisch chirurgen, gecertificeerd in traumatologie. Met deze certificering wil de NOV de kwaliteit van zorg bevorderen. Orthopedisch chirurgen die zich extra hebben bekwaamd in het deelgebied traumatologie kunnen zich in dit register laten opnemen. De NOV streeft ernaar ook voor andere deelgebieden van de orthopedie registers aan te leggen.

Nieuwe (her)registratie-eisen
In de ALV van 13 oktober 2015 zijn de nieuwe herregistratie-eisen vastgesteld, ingaande 5 februari 2018. Let op; deze eisen hebben ook betrekking op het verleden. Het betreft eisen voor een eerste registratie als orthopedisch chirurg- traumatoloog, voor de AIOS-orthopedie en voor de reeds in het register opgenomen orthopedisch chirurgen.
Registratie
De registratie als Orthopedisch Chirurg-Traumatoloog verloopt via GAIA. U ziet daar de optie Nieuwe Registratie. De kosten bedragen €75 (exclusief BTW) voor een registratie van 5 jaar. De registratie-procedure kunt u zien op dit filmpje
Reglementen
De NOV stelt per specifiek deelgebied regels op in één of meerdere specifiek(e) reglement(en). Het eerste deelgebied met een specifiek reglement is dat van de Orthopedisch Chirurg-Traumatoloog. Daarnaast heeft de NOV het Reglement Toetsingscommissie en het Reglement Commissie van Beroep opgesteld. De Toetsingscommissie toetst of de aanvrager voor registratie voldoet aan de gestelde eisen. De Commissie van Beroep treedt op als een belanghebbende het niet eens is met een besluit van de Toetsingscommissie en daartegen bezwaar aantekent. Beide commissies hebben zelfstandige bevoegdheid.


Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.