Certificering trauma


De NOV heeft een register voor orthopedisch chirurgen, gecertificeerd in traumatologie. Met deze certificering wil de NOV de kwaliteit van zorg bevorderen. Orthopedisch chirurgen die zich extra hebben bekwaamd in het deelgebied traumatologie kunnen zich in dit register laten opnemen. De NOV streeft ernaar ook voor andere deelgebieden van de orthopedie registers aan te leggen.
Aanpassing trauma-certificering
De lopende NOV Trauma Certificering en de nieuwe Task Force Binnenring Trauma Certificering zijn twee trajecten die op elkaar moeten aansluiten. Daarom hebben het NOV-bestuur en de NVOT het volgende vastgesteld:
  • De huidige NOV-Traumacertificering geeft een kwaliteitsstempel. Het heeft echter formeel geen status in de zin dat het ergens toegang toe geeft, of het niet hebben iets uitsluit. Met deze certificering dragen de orthopedisch chirurgen wel uit minimumeisen te stellen aan de orthopedische traumatologie.
  • Vanaf 01-01-2020 gaat de Binnenring Traumacertificering in (afspraken Task Force).
  • Om de huidige certificering hierop te laten aansluiten is de huidige NOV-Traumacertificering met twee jaar verlengd. Deze verlening wordt voor de gecertificeerde orthopeden in GAIA automatisch doorgevoerd.
  • Na 31-12-2019 stopt deze NOV-Traumacertificering.
  • Vanaf 01-01-2020 geldt uitsluitend de Binnenring Traumacertificering. Deze datum is gekozen opdat NOV-leden die dit willen, voldoende tijd hebben om aan de eisen te voldoen (zie bijlage). U kunt desgewenst deze activiteiten opnemen in uw GAIA dossier en als het nieuwe register gereed is, overzetten. In de bijlage NOV beleidslijn certificering trauma wordt de certificering uitgebreid toegelicht.
De NOV verstuurt met enige regelmaat nieuwsbrieven met een update over de trauma-certificering. De meest recente staat bij de bijlagen onderaan deze pagina.
Eisen certificering orthopedisch chirurg-traumatoloog
1. U bent lid van de NVOT.
2. Aantoonbare besteding van minimaal 4 dagdelen per week aan traumazorg. Hierbij mogen de avond-, nacht- en weekenddiensten meegenomen worden.
3. Uitvoering van minimaal 75 traumachirurgische operaties per jaar. Het gaat dan ingrepen die direct maar ook indirect trauma-gerelateerd zijn. Deze mogen allen worden meegerekend.
4. Behalen van 20 accreditatiepunten per jaar op trauma gerelateerde onderwerpen.
5. Cursus Advanced Trauma Life Support (inclusief refresher) ALSG
6. Basiscursus trauma operatieve trauma technieken AO/OTC
7. Vervolgcursus operatieve trauma technieken AO/OTC
8. Cursus Definitive Surgical Trauma Care ALSG
9. Emergency Management of Severe Burns EMSB
10. Cursus Hospital Major Incident Management and Support ALSG
Registratie
De registratie als Orthopedisch Chirurg-Traumatoloog verloopt via GAIA. Voor een toelichting en de feitelijke certificering moet u met uw persoonlijke account inloggen. U ziet daar de optie Nieuwe Registratie. De kosten bedragen € 120 (exclusief BTW) voor een registratie van 5 jaar.

Als u zich wilt registreren en u heeft nog niet alle benodigde cursussen gevolgd, wordt u geadviseerd u zo spoedig mogelijk in te schrijven voor de verschillende cursussen.
LET OP: bij cursussen waarvoor een wachtlijst is, kunt u volstaan met het uploaden van een bewijs van inschrijving. Dit wordt door de NOV (voorlopig) geaccepteerd als Voldaan aan de eisen.

Veelgestelde vragen over de nieuwe regels

Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.