Certificering

De NOV heeft een register voor orthopedisch chirurgen, gecertificeerd in traumatologie. Met deze certificering wil de NOV de kwaliteit van zorg bevorderen. Orthopedisch chirurgen die zich extra hebben bekwaamd in het deelgebied traumatologie kunnen zich in dit register laten opnemen. De NOV streeft ernaar ook voor andere deelgebieden van de orthopedie registers aan te leggen.

Aanpassing trauma-certificering
De lopende NOV Trauma Certificering en de nieuwe Task Force Binnenring Trauma Certificering zijn twee trajecten die op elkaar dienen aan te sluiten. Daarom heeft het NOV bestuur na intensief overleg met de NVOT het volgende vastgesteld:
  • De huidige NOV Trauma Certificering geeft een kwaliteitsstempel. Het heeft echter formeel geen status in de zin dat het ergens toegang toe geeft of het niet hebben iets uitsluit. Met deze certificering dragen de orthopedisch chirurgen wel uit minimumeisen te stellen aan de orthopedische traumatologie.
  • Vanaf 01-01-2020 gaat de Binnenring Trauma Certificering in (afspraken Task Force).
  • Om de huidige certificering hierop te laten aansluiten wordt de huidige NOV Trauma Certificering met twee jaar verlengd.
  • Deze verlening wordt voor de gecertificeerde orthopeden in GAIA automatisch doorgevoerd.
  • Na 31-12-2019 wordt deze NOV Trauma Certificering gestopt.
  • Vanaf 01-01-2020 geldt uitsluitend de Binnenring Trauma Certificering. Deze datum is gekozen opdat NOV leden die dit willen, voldoende tijd hebben om aan de eisen te voldoen (zie bijlage). U kunt desgewenst deze activiteiten opnemen in uw GAIA dossier en als het nieuwe register gereed is, overzetten.
In de bijlage NOV beleidslijn certificering trauma wordt de certificering uitgebreid toegelicht.

De NOV verstuurt met enige regelmaat nieuwsbrieven met een update over de trauma-certificering. U vindt deze in de bijlagen onderaan deze pagina.

Veelgestelde vragen
De antwoorden op veelgestelde vragen over de nieuwe regels vindt u hier.
Registratie
De registratie als Orthopedisch Chirurg-Traumatoloog verloopt via GAIA. U ziet daar de optie Nieuwe Registratie. De kosten bedragen €75 (exclusief BTW) voor een registratie van 5 jaar. De registratie-procedure kunt u zien op dit filmpje.
Reglementen
De NOV stelt per specifiek deelgebied regels op in één of meerdere specifiek(e) reglement(en). Het eerste deelgebied met een specifiek reglement is dat van de Orthopedisch Chirurg-Traumatoloog. Daarnaast heeft de NOV het Reglement Toetsingscommissie en het Reglement Commissie van Beroep opgesteld. De Toetsingscommissie toetst of de aanvrager voor registratie voldoet aan de gestelde eisen. De Commissie van Beroep treedt op als een belanghebbende het niet eens is met een besluit van de Toetsingscommissie en daartegen bezwaar aantekent. Beide commissies hebben zelfstandige bevoegdheid.


Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.