NVOT (Trauma)

Het doel van de Werkgroep Traumatologie (NVOT) is het bevorderen van kennis, expertise en onderzoek op het gebied van letsels van het steun- en bewegingsapparaat en het versterken van de positie van de orthopaedisch chirurg in de traumazorg.

Informatie over de certificering traumatologie (per 1-1-2020) vindt u op de pagina Certificering.

De bijeenkomsten van de NVOT staan op de kalender van de NOV-website. Op donderdag 22 november en vrijdag 23 november 2018 vinden de Traumadagen plaats in de RAI in Amsterdam. Er is een parallelprogramma voor de operatie-assistenten. Meer informatie.

Bestuur

Dr. Rutger Zuurmond, voorzitter
Maarten Röling, vertegenwoordiger VOCA
Dr. Bart Burger, vertegenwoordiger NOV-bestuur
Michiel Janssen, secretaris
Igor van den Brand, penningmeester
Dr. Peer van der Zwaal, bestuurslid

Het bestuur van de werkgroep krijgt ondersteuning van Odette de Beer-Hendriks van het NOV-bureau.

NOV-leden kunnen de gegevens van de bestuursleden inzien als zij zijn ingelogd in MijnNOV.

Doelstellingen
  • Organiseren van congressen en symposia. De NVOT is organiseert jaarlijks het Our Worst Case symposium en is mede-organisator van de Traumadagen.
  • Fellowships. De NVOT ondersteunt buitenlandse fellowships. Hiervoor is maximaal € 1500,- per aanvraag beschikbaar. Tevens organiseert het NVOT bestuur 2 travelling fellowships (voor 2 oudere jaars AIOS of jonge klaren per fellowship) van 2 weken, naar Edinburgh en St Gallen.
  • Initiëren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Voortzetting van de jaarlijkse Biomet-prijs voor de beste publicatie op traumatologisch gebied.
  • Bevorderen van samenwerkingsverbanden binnen de traumazorg en streven naar een Federatie Traumatologie. In nauwe samenwerking met de NVT wordt getracht een overkoepelende federatie op te richten, bedoeld voor diegenen die, op welke wijze dan ook, betrokken zijn bij de traumazorg in Nederland. Het bestuur wil onderzoeken of een internationale traumawerkgroep binnen NOF tot de mogelijkheden behoort.
  • Participeren in richtlijnen commissies met traumatologische vraagstelling.
  • Samen met de NVT het toekomstig traumalandschap vormgeven door een opgerichte Task Force Traumatologie.
  • Publieksvoorlichting. Er is aandacht voor patiëntenvoorlichting (website en Jaarmagazine Zorg voor Beweging). Bij huisartsgroepen zal worden geïnformeerd of er behoefte is aan cursussen en nascholing op het gebied van traumatologie.
Ledenlijst van de werkgroep
NOV-leden kunnen een actuele ledenlijst van de werkgroep inzien via MijnNOV.
MijnNOV
De Werkgroep maakt voor de communicatie gebruik van een afgesloten deel in MijnNOV (ledenportal van de NOV). Daar deelt het bestuur berichten, agenda's en notulen van de bijeenkomsten. Er staat ook een ledenlijst van de Werkgroep. De leden vinden dit in MijnNOV via de knop Mijn NOV teams en vervolgens Werkgroep NVOT.

Forum
In het forum op MijnNOV kunnen de leden van de werkgroep casussen (anoniem) aan elkaar voorleggen en interessante artikelen of presentaties uitwisselen. Als een lid van de werkgroep een forumbericht plaatst, krijgen alle leden van de werkgroep daarover een mededeling in hun mailbox. Zij kunnen vervolgens op het forumbericht reageren.
Lid worden
NOV-leden kunnen lid worden van de NVOT. Zij kunnen zich aanmelden via MijnNOV (knop Persoonlijke gegevens en vervolgens Aanpassen en Aan en afmelden werkgroep). Het lidmaatschap is € 50 per jaar.
Contact
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met de NVOT.


Zoekt u informatie voor patiënten? Kijk dan ook eens op www.zorgvoorbeweging.nl.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.