20 december 2017

Toekenning subsidie Van Rens Fonds 2018

Het Van Rens Fonds stelt subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van orthopedisch wetenschappelijk onderzoek. De doelstellingen van het fonds zijn het bevorderen van de kwaliteit van het orthopedisch handelen en het borgen van de patiëntveiligheid. 

In december heeft het  bestuur van het Van Rens Fonds aan drie projecten een financiële bijdrage toegekend. Na beoordeling door externe referenten heeft de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) een blinde stemming gehouden, een rangorde bepaald en een advies opgesteld. Dit advies is aan het bestuur van de LROI (voor de inhoud) en het Van Rens Fonds (voor uiteindelijke beslissing over de toewijzing van de financiën) aangeboden. 

Met inachtneming van het advies van de WAR, heeft het bestuur van het Van Rens Fonds het onderzoeksbudget 2018 toegewezen aan de volgende projecten: Meer informatie over het Van Rens Fonds en de nieuwe mogelijheid voor subsidieaanvraag  
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.