01 februari 2018

Subsidieronde Van Rens Fonds 2019

Ook voor 2019 kunt u bij het Van Rens Fonds financiering aanvragen om onderzoek te doen met gegevens van de LROI. Het onderzoeksthema voor 2019 is Kwaliteitsverbetering in orthopedische zorg met behulp van LROI data

Voorwaarden 

  • Onderzoeksduur 3 maanden tot 3 jaar, of een PhD traject van 4 jaar. 
  • Het aanvragen van co-financiering elders is toegestaan.
  • Alleen een volwaardig lid van de NOV kan een subsidieaanvraag indienen.

Het is toegestaan om extra variabelen toe te voegen aan de LROI-data waarmee u onderzoek doet. 

Planning
De definitieve subsidievoorwaarden en het aanvraagformulier voor de subsidie staan vanaf dinsdag 6 februari online. De deadline voor het indienen van uw onderzoeksvoorstel is 1 mei 2018
Na het sluiten van de subsidieronde zal het bestuur van het Van Rens Fonds zich laten adviseren door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de LROI en door externe referenten. Zij beoordelen de projectvoorstellen o.a. op wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en impact op de kwaliteit van de orthopedische zorg. Uiterlijk 8 maanden na de deadline ontvangen de aanvragers definitief bericht over de toekenning dan wel afwijzing van een projectvoorstel.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vanaf 6 februari vinden op de website van de LROI. NOV-leden kunnen de voorwaarden inzien via MijnNOV (uw persoonlijke portal); knoppen Interne berichten NOV / Documenten. Als  u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het LROI/NOV-bureau via vanrensfonds@orthopeden.org of 073-7003420.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.