31 oktober 2018

LROI-publicatie Acta Orthopaedica: Hoger revisiepercentage bij posterior stabilized totale knieprothesen

Op 23 oktober 2018 is het artikel Higher mid-term revision rates of posterior stabilized compared with cruciate retaining total knee arthroplasties: 133,841 cemented arthroplasties for osteoarthritis in the Netherlands in 2007-2016 online gepubliceerd door Acta Orthopaedica. Het onderzoek werd uitgevoerd met LROI data door Anneke Spekenbrink, Liza van Steenbergen, Geke Denissen, Bart Swierstra, Rudolf Poolman en Rob Nelissen.

Samenvatting 
Op basis van de literatuur is er geen voorkeur voor het gebruik van een totale knieprothese die de achterste kruisband spaart (cruciate retaining) of opoffert (posterior stabilized). Onder de Nederlandse zorgaanbieders varieert de voorkeur echter sterk. Dit lijkt niet afhankelijk van patiëntkenmerken; 20 zorgaanbieders plaatsten bij de overgrote meerderheid een kruisbandsparende knieprothese, terwijl 24 zorgaanbieders bij de meerderheid een kruisbandopofferende knieprothese plaatsen. 
Deze studie onderzocht de 8-jaarsrevisiepercentages van alle 133.841 gecementeerde fixed bearing primaire kruisbandsparende of kruisbandopofferende knieprothesen, geplaatst vanwege artrose in de periode 2007-2016. Er is onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen van verschillende leeftijdscategorieën. Ook is gekeken naar de mate van revisie.

Conclusie 
Patiënten die een primaire gecementeerde kruisbandopofferende knieprothese met een fixed bearing kregen vanwege artrose, hebben een groter risico op het ondergaan van een grote of kleine revisie binnen 8 jaar dan patiënten die een hiervoor een kruisbandsparende knieprothese kregen. Dit verschil was met name opvallend bij jongere mannen.

Zie ook artikel LROI-magazine 2018

 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.