11 mei 2019

Reactie NOV op berichten over onnodige kijkoperaties bij meniscusletsel

Recent verscheen er een artikel van onderzoeksplatform Follow the money over het onnodig uitvoeren van kijkoperaties aan de knie bij mensen boven de 50 jaar. De conclusie: het aantal kijkoperaties bij deze leeftijdscategorie neemt - ondanks de aangepaste richtlijn Artroscopie van de knie; diagnostiek en behandeling (2010) - te langzaam af. In het artikel geeft Hans-André Schuppers, voorzitter van de NOV, namens de vereniging commentaar op de onderzoeksresultaten. 

Schuppers legt uit dat de NOV het probleem serieus neemt en de cijfers jaarlijks in de gaten houdt. Hij schetst daarbij dat het ook weer niet zo is dat er nooit een artroscopie gedaan mag worden bij patiënten in deze leeftijdsgroep. Fysiotherapie en pijnstilling geven vergelijkbare resultaten, maar er is ook een kleine subgroep in die leeftijdscategorie die wél baat kan hebben bij een artroscopie. Er loopt momenteel onderzoek om deze groep goed te identificeren. Schuppers geeft aan dat het niet de bedoeling van de NOV is om het aantal kijkoperaties bij 50+ terug te brengen naar 0. Een arts zal altijd kijken naar de specifieke situatie van de patiënt. Hij moet uit kunnen leggen én documenteren waarom de operatie nodig is. Onterechte zorg moet volgens Schuppers wél de wereld uit.

De NOV staat als vereniging voor gepast gebruik van zorg (zinnige zorg). In dat kader communiceert de vereniging jaarlijks de cijfers uit de Transparantiekalender (inclusief aantallen artroscopieën bij 50+) met haar leden en gebruikt deze ook bij de kwaliteitsvisitaties. Een aantal jaar geleden beschreef de NOV al Verstandige keuzes binnen de orthopedie. Deze zijn ontstaan vanuit het programma Verstandig kiezen, dat medisch specialisten en patiënten wil stimuleren om in gesprek te gaan over het nut en noodzaak van de zorgmogelijkheden. Eén van de verstandige keuzes is Geen artroscopie en geen MRI bij degeneratieve knieën zonder slotklachten.
Nieuwe ontwikkelingen en resultaten van onderzoeken neemt de NOV op in de richtlijnen. In maart 2019 verscheen de nieuwe richtlijn Artroscopie van de knie, met een stroomschema over behandeling van meniscusletsel. Zo'n richtlijn wordt opgesteld in samenwerking met andere beroepsgroepen. De Richtlijn Artroscopie Knie werd bijvoorbeeld opgesteld in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse Vereniging voor Radiologie en de de Vereniging voor Sportgeneeskunde.

Meer informatie
• Flyer Knieklachten 50+
• Recent verschenen: Effect of Early Surgery vs Physical Therapy on Knee Function Among Patients With Nonobstructive Meniscal Tears; onderzoek uitgevoerd vanuit het OLVG
• Richtlijn Artroscopie van de knie met een overzichtelijk stroomschema Behandeling meniscusletsel.

Informatie: nov@orthopeden.org

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.