03 april 2017

Reactie NOV op artikel Financieel Dagblad 3 april 2017

Op 3 april publiceerde het Financieel Dagblad het artikel Merkentrouw bij kunstknie kost ziekenhuizen miljoenen. Het artikel is deels gebaseerd op onderzoek van Intrakoop, inkoopcoöperatie. De NOV is weliswaar benaderd voor commentaar, maar onze reactie lag genuanceerder dan aangegeven in het artikel. 
 
Monitoren 
De NOV heeft aangegeven dat de orthopeden in Nederland alle gewrichtsimplantaten in de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) registreren, o.a. om inhoudelijke feedback te krijgen. Hierdoor kunnen zij hun ‘performance’ landelijk spiegelen en - als dat nodig blijkt - het beleid aanpassen. 
Ook als vereniging maken wij gebruik van de LROI-data om te monitoren en - waar nodig - het beleid aan te passen. Uit een van de onderzoeken (Bewezen goed presterende heupprothesen, GA Denissen, NTvG 2016 160: A93532) bleek juist dat orthopedisch chirurgen op inhoudelijke gronden hun beleid wijzigen. Eén van de conclusies in het artikel luidt: ‘Na publicatie van de classificatielijst Totale Heupprothesen zijn Nederlandse orthopedisch chirurgen vaker goed presterende heupprothesen gaan gebruiken.' 
 
Niet te snel switchen
De NOV gaf aan bij het Financieel Dagblad dat niet snel switchen naar een andere leverancier of een ander product hanteren ook wel begrijpelijk is. Dat heeft onder meer te maken met de scholing/ervaring van het operatieteam, de techniek, het instrumentarium en het voorraadbeheer. Bovendien is er sprake van een learning curve bij een nieuwe techniek en nieuw materiaal. Als een orthopedisch chirurg switcht zal men voor de eerste serie verrichtingen rekening moeten houden met een mogelijke stijging van het aantal complicaties. Dat dienen zij bij de besluitvorming om van prothese te veranderen mee te wegen. Het ligt kort gezegd niet zo ééndimensionaal als gesuggereerd. 
 
Kwaliteit leidend
Bij de orthopedisch chirurgen is kwaliteit altijd leidend. Daarom bieden zij wél weerstand tegen de druk om steeds goedkoper en sneller te werken, waarbij de kwaliteit van de geleverde zorg in het geding komt.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.