13 december 2018

Modelovereenkomst samenwerking zelfstandige klinieken en ziekenhuizen beschikbaar


Afspraken tussen zelfstandige klinieken met een naburig ziekenhuis over bijvoorbeeld de opvang van patiënten buiten de zelfstandige kliniek, zijn niet altijd bestuurlijk geformaliseerd. Voor patiënten is deze formalisatie van belang om continuïteit en kwaliteit van de zorg te kunnen garanderen. Daarom heeft de Federatie in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) een modelovereenkomst opgesteld.

Uit het rapport ‘Het Resultaat Telt Zelfstandige Klinieken 2016’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt dat van de 404 particuliere klinieken 81% afspraken heeft met een ziekenhuis over zorg, incidenten en complicaties. Sinds het verschijnen van dit rapport hebben de Federatie en de IGJ gepleit voor een formalisering van deze afspraken. 

Ziekenhuizen en zelfstandige klinieken die de afspraken nog niet bestuurlijk hebben geformaliseerd kunnen van deze modelovereenkomst gebruikmaken en deze aanpassen aan de lokale situatie. Met de modelovereenkomst kunnen ziekenhuizen en zelfstandige klinieken heldere afspraken maken over de overdracht van zorg voor patiënten, bereikbaarheid, maatregelen die noodzakelijk zijn voor een goede overdracht en gegevensuitwisseling rondom de patiënt. De modelovereenkomst is geen verplicht gesteld instrument.

Bekijk de modelovereenkomst
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.