05 juli 2018

Vers van de pers: LROI 2018

De LROI heeft een uitgave gestuurd naar de NOV-leden en stakeholders met de resultaten en het nieuws van 2017. De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Overzicht van het wetenschappelijk onderzoek met LROI-data, gestart in 2017.
  • Procedure Uitkomstanalyse NOV; een middel om de resultaten van de orthopedische zorg te monitoren.
  • Aantal geregistreerde ingrepen 2017.
  • Ontwikkelingen in 2017.
U kunt het blad online inzien. Wilt u een exemplaar ontvangen, stuur dan een bericht naar LROI@orthopeden.org
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.