16 juni 2017

Ledenbijeenkomst waardegericht zorg inkopen 26 juni

Geachte NOV leden,

De NOV heeft begrepen dat m.n. zorgverzekeraar Menzis in 2018 een traject wil inzetten waarbij wordt uitgegaan van waardegericht zorg inkopen, ook wel inkoop via bundled payment genoemd. Centraal hierin staat het principe van Value Based Health Care zoals gepropageerd door Michael Porter. Het plan van Menzis is om per 2018 te starten met afspraken over waardegericht inkopen met zorgaanbieders voor de operatieve behandeling van heup- en knieartrose. 

De NOV heeft met interesse kennisgenomen van dit voornemen. Ook de NOV is een voorstander van Value Based Health Care. Waardevermeerdering voor de patiënt is tenslotte onze professie. Wel dienen bij de feitelijke uitvoering en organisatie (lees contractering) ook de praktische consequenties van een en ander scherp te worden bezien. Vanuit de Verenigde Staten en Zweden zijn initiatieven bekend die lopen volgens het principe van bundled payment; deze hebben voordelen, maar ook nadelen.

Om de leden optimaal te kunnen adviseren, organiseert de NOV op maandag 26 juni 2017 van 19.00-21.00 uur een NOV-ledenbijeenkomst in de Jaarbeurs te Utrecht (Beatrixgebouw). Het doel is om diverse partijen en experts hun licht te laten schijnen over het principe van bundled payment en op welk wijze dit ingevuld zou kunnen worden. Sprekers zijn o.m.
  • Prof. Dr. Rob Nelissen; Over Value Based Health Care, PROMS en PREMS.
  • Mr. Jenneke Boerman MSc MBA – Manager Zorgverkoop LUMC; Waarom een bundled payment?
  • Mr. Jenneke Boerman MSc MBA – Manager Zorgverkoop LUMC; Reflecties op de Menzis bundled payment
  • Dr. A. Geertsma, Programmamanager Menzis; Waardegerichte zorginkoop: Behandeling heup- en knieartrose.
U kunt zich aanmelden via MijnNOV. Voorafgaand aan de bijeenkomst krijgt u een programma met bijlagen toegestuurd.

Met vriendelijke groet,
Anouk Giesberts, secretaris
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.