11 augustus 2017

Denk mee over slotrondes K&D agenda

In het kader van de K&D ronde is vorig jaar de LEAK studie gestart. Nu is binnen de extra K&D ronde nog ruim 4 miljoen beschikbaar en er volgt een extra slotronde:
 • 30 onderwerpen in totaal; 
 • ZonMw financiert maximaal 90% per onderzoeksvoorstel met een richtbedrag van  € 300.000;
 • Cofinanciering 10% verplicht;
 • Betreft zorgevaluatie onderzoek;
De NOV is uitgenodigd voor de onderwerpen heupfractuur, knievervanging, heupvervanging

Heupfractuur
Voor het onderwerp heupfractuur is begin dit jaar binnen de 3e K&D ronde de APOLLO studie ingediend en recent is de subsidie door ZonMw toegekend. Deze studie wordt samen met de NVKG, NVvH/NVT en Patiëntenfederatie uitgevoerd.
Daarnaast is gedurende het gezamenlijke prioriteringsproces van de verenigingen - en in samenwerking met het kennisinstituut - vastgelegd dat de volgende vraag die deze verenigingen samen zouden kunnen uitwerken als volgt is: Is de uitkomst van behandeling middels pijnstilling zonder operatie gelijk aan de uitkomst na een operatieve ingreep bij een wilsonbekwame demente patiënt met een heupfractuur?
De NOV is nu door ZonMw uitgenodigd om hier samen met de andere partijen mee aan de slag te gaan. Er volgt begin september een bijeenkomst om hier samen met de andere partijen, binnen de K&D slotronde een onderzoeksvoorstel voor in te dienen. Zodra de datum bekend is, ontvangen de NOV-leden meer informatie.
O.a. onderstaande zaken zullen we als verenigingen inventariseren:
 • Ethische verantwoording voor de studie;
 • Mogelijkheid tot deelname wilsonbekwame patiënten
 • WMO procedure;
 • Opzet studie: is klassieke RCT wel de meest geschhikte vorm? Alternatief: retrospectieve data analyseren/prospectief vervolgen van patiënten binnen centra verspreid over het land.
 • Samenwerking verschillende partijen: naast specialismen binnen het ziekenhuis dienen ook verpleeghuisartsen mee te werken, is dit haalbaar?
 • Eerdere ervaringen/lopend onderzoek binnen deze patiëntenpopulatie?
 • Passendheid binnen de call: is de vraag te beantwoorden binnen de maximale studieduur?
Heeft u als NOV-lid ideeën of suggesties betreffende de onderzoeksvraag, meld dit dan alvast via CORE@orthopeden.org of denk mee via het CORE-forum op MijnNOV (aanmelden via de knoppen Persoonlijke gegevens / Aanpassen en dan aanmelden voor CORE).
Maandag 2 oktober is de deadline voor het aanreiken van de geprioriteerde doelmatigheidsvraag en hoofdaanvragers (via de contactpersoon van de betrokken WV). Donderdag 2 november is de deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag. 

Heup- en knievervanging
Voor de onderwerpen heup- en knie vervanging is de NOV ook uitgenodigd door ZonMw om een geprioriteerde zorgevaluatie onderzoeksvraag uit te werken. Vanuit de Agenda Zorgevaluatie Orthopedie staat daarbij de volgende vraag nog open: Wat is de duur en keuze van antistolling bij totale knie- en heupprothese? 
Voordat we met de uitwerking van deze vraag binnen de K&D slotronde aan de slag zouden kunnen, dient de vraag omgezet te worden in een gerichtere onderzoeksvraag. Hiervoor ligt een verzoek bij de Werkgroep Heup en de Werkgroep Knie, waarbij gedacht moet worden aan het wel/niet voorschrijven van antistolling bij een mobiliserende niet-klinische post-operatieve THA/TKA patiënt. Daarnaast is gevraagd mee te denken over draagvlak, uitvoerbaarheid, hoofdonderzoeker en de concurrentie met lopende onderzoeksprojecten. Gezien de snel naderende deadline van deze call vragen we u als NOV-leden ook alvast naar uw ideeën of suggesties betreffende de onderzoeksvraag. U kunt dit melden via CORE@orthopeden.org of denk mee via het CORE-forum op MijnNOV (aanmelden via de knoppen Persoonlijke gegevens / Aanpassen en dan aanmelden voor CORE). 
Maandag 2 oktober is de deadline voor het aanreiken van de geprioriteerde doelmatigheidsvraag en hoofdaanvragers (via de contactpersoon van de betrokken WV). Donderdag 2 november is de deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag. 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.