31 juli 2019

Herziene richtlijn THP online

De herziene richtlijn Totale Heupprothese is gepubliceerd in de richtlijnendatabase. Namens de NOV hebben meegewerkt: dr. Bart Swierstra (voorzitter), dr. René ten Broeke, dr. Paul Jutte, dr. Bart Schreurs, dr. Stefan Vehmeijer, dr. Ton Vervest.

Tijdens de najaarsvergadering 2018 is de Herziene Richtlijn Totale Heup Prothese door de NOV aangenomen. De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie kon zich niet vinden in de aanbeveling Preoperatieve dekolonisatie met mupirocin en chloorhexidine bij alle patiënten, of selectief na screening op S. aureus dragerschap, wordt niet aanbevolen bij patiënten die een totale heuparthroplastiek ondergaan, omdat deze formulering te veel afweek van de aanbeveling van de SWAB hieromtrent.

In overleg met de besturen van de NOV en NVMM en hun vertegenwoordigers  in de voorbereidingswerkgroep is een  compromis bereikt. Op basis van de literatuur heeft de werkgroep onvoldoende argumenten om enigerlei aanbeveling te doen omtrent preoperatieve screening op S. aureus en dekolonisatie met mupirocine en chloorhexidine bij patiënten die een totale heuparthroplastiek ondergaan.

De richtlijn is vanaf heden te vinden via de Richtlijnendatabase. Een overzicht van modules die gewijzigd zijn ten opzichte van de vervangen richtlijn vindt u hier.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.