08 november 2018

DICA en Wervelkolomchirurgie: proefbatch indicatoren transparantiekalender

Naar aanleiding van overleg van de NVvN en NOV met het Zorginstituut Nederland en DICA over de indicatoren op de Transparantiekalender voor wervelkolomchirurgie doen wij u het verzoek om bij uw centrum aan te dringen om een proefbatch van de gegevens aan te leveren bij DICA.
 
Het is niet verplicht om gegevens aan te leveren over de indicatoren mbt wervelkolomchirurgie over verslagjaar 2018. Voor verslagjaar 2019 wordt het wel verplicht om gegevens aan te leveren aan de Transparantiekalender. Het aanleveren van de gegevens kan rechtstreeks aan het Zorginstituut of via batch aan DICA. DICA werkt hiervoor samen met MRDM. Met het aanleveren van proefbatches hopen wij meer duidelijkheid te krijgen over het aanleveren van gegevens via batch (uit EPD) aan DICA/MRDM. 
 
Wij verzoeken u om met uw kwaliteitsmanager in uw ziekenhuis te bespreken of en hoe een proefbatch aangeleverd kan worden aan DICA/MRDM. Intussen gaan DICA/MRDM op zoek naar de best practise ziekenhuizen om meer inzicht te krijgen in de juiste methodiek van aanleveren.
 
De indicatoren van de Transparantiekalender verslagjaar 2018 mbt wervelkolomchirurgie zijn bijgevoegd en staan online op Zorginzicht.nl (onge├»nstrumenteerd en ge├»nstrumenteerd). De indicatoren voor 2019 worden u toegezonden zodra deze vastgesteld zijn.  
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.