04 juli 2019

Commentaarronde PROMs voor 13 aandoeningen

Het project Inventarisatie en realisatie patiĆ«ntgerapporteerde uitkomsten (PROMs) 13 aandoeningen bevindt zich in de laatste fase: de commentaar- & autorisatieronde. De NOV nodigt u uit om te reageren op de conceptversie van het rapport. 

Het rapport schetst de stand van zaken van de beschikbare PROMs, het huidige gebruik van PROMs in Nederlandse gezondheidszorg en de door wetenschappelijke verenigingen en patiĆ«ntenorganisaties vastgestelde adviezen over het gebruiken van PROMs voor deze aandoeningen. Op basis van de verzamelde informatie doen de auteurs enkele aanbevelingen die erop gericht zijn om PROMs op de juiste manier te selecteren en implementeren. 
Het rapport is opgesteld door Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) en tot stand gekomen op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH).

Van de 13 aandoeningen zijn carpaal tunnelsyndroom en heupfracturen (bijlages 5 en 7 in dit rapport) het meest relevant voor de NOV.

U kunt uw reactie uiterlijk 24 juli sturen naar kwaliteit@orthopeden.org

Conceptversie rapport (MijnNOV)
Commentaarformulier (MijnNOV)
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.