14 december 2021

Commentaarfase richtlijnmodule Adequaat opioïdengebruik

Op initiatief van de NVA (Anesthesiologen) is gewerkt aan de ontwikkeling van de richtlijnmodule en verstandige keuzes met betrekking tot adequaat opioïden gebruik. Dr. Gijs Helmerhorst heeft namens de NOV geparticipeerd in de klankbordgroep. In deze module staan een aantal generieke aanbevelingen voor volwassen operatieve patiënten en patiënten met acute pijn. In de aanbeveling wordt een ziekenhuisbreed opioïden programma beschreven met daarin tenminste de volgende elementen:
• Standaard pijnmedicatieopdrachten opgenomen in het kwaliteitssysteem gericht op het restrictief
  voorschrijven van opioïden
• Educatie van alle voorschrijvers van opioïden
• Voorlichting voor alle patiënten die een mogelijke indicatie hebben voor opioïden
• Aandacht voor de verstandige keuzes rondom opioïden (zie bijlage 1)
• Afbouwschema volgens de Handreiking afbouw opioïden
 De werkgroep heeft er bewust voor gekozen om generieke organisatorische aanbevelingen op te stellen voor andere       patiëntgroepen, patiënten met chronische pijn, oncologische patiënten en palliatieve patiënten en te verwijzen naar     bestaande kwaliteitsdocumenten.

De concepttekst staat u ter beschikking en u kunt uw commentaar aanleveren t/m 24 januari 2022 door het commentaarformulier per mail te versturen aan kwaliteit@orthopeden.org.

De documenten vindt u in MijnNOV.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.