12 november 2021

Commentaarfase Richtlijn Wondzorg

Op initiatief van de NVvH (Heelkunde) is gewerkt aan de herziening van de richtlijn wondzorg. De concepttekst van de richtlijn is door de richtlijnwerkgroep ter commentaar aangeboden aan de NOV.
Drs. Stijn Westerbos heeft namens de NOV geparticipeerd in de werkgroep.

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste behandeling is voor patiënten met acute wonden. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Het reinigen en ontsmetten van wonden
• De pijnbestrijding rondom wondzorg
• De instructies aan de patiënt voor optimale wondgenezing
• De wondmaterialen voor verschillende wonden

In deze herziening zijn twee nieuwe modules ontwikkeld en vier bestaande modules herzien:
• Een module over het gebruik van profylactische antibiotica is ontwikkeld.
• Een module over wondbedekkers bij topletsels is ontwikkeld.
• De bestaande modules over wondmateriaal van primair gesloten niet lekkende wonden, lekkende wonden en donorsite wonden zijn herzien, evenals de module betreffende overige technieken pijnbestrijding. 

U kunt uw commentaar aanleveren t/m 19 december. U kunt het ingevulde commentaarformulier sturen aan kwaliteit@orthopeden.org.

De documenten vindt u in MijnNOV.
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.