08 juni 2021

Commentaarfase Richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie

Op initiatief van de NIV (internisten) is gewerkt aan de richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie.
Dr. P.M. van Roermund heeft namens de NOV geparticipeerd in de klankbordgroep.
De concepttekst van de richtlijnmodules is door de richtlijnwerkgroep ter commentaar aangeboden.

De richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie gaat over de wijze waarop optimale fractuurpreventie bereikt kan worden bij mannen en vrouwen ouder dan 50 jaar met een verhoogd fractuurrisico. De diagnostiek en behandeling van osteoporose heeft daarbij een belangrijke plaats, echter voor optimale fractuurpreventie is een bredere aanpak noodzakelijk.

Deze richtlijn beschrijft de volgende onderwerpen: 
• Identificatie van personen met een verhoogd fractuurrisico. 
• Diagnostisch stappenplan met botdichtheidsmeting, wervelfractuuranalyse en laboratoriumonderzoek. 
• Valrisicobeoordeling en valpreventie. 
• Inname van calcium, vitamine D, vitamine K2 en Magnesium. 
• Beweging bij verhoogd fractuurrisico. 
• Medicatie ter preventie van fracturen bij gebruik van glucocorticoïden. 
• Indicatiestelling voor en behandeling met botversterkende middelen. 
• Behandeling strategieën voor fractuurpreventie op lange termijn. 
• Randvoorwaarden voor optimale fractuurpreventie.

U kunt uw commentaar aanleveren t/m 9 juli. U kunt het ingevulde commentaarformulier sturen aan kwaliteit@orthopeden.org.
De documenten vindt u in MijnNOV.
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.