19 mei 2021

Commentaarfase richtlijn Medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde is gewerkt aan de herziening van de richtlijn Medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom.
Drs. J.H.J.M. Bessems heeft namens de NOV geparticipeerd in de richtlijnwerkgroep.

De concepttekst van de herziene richtlijn is door de richtlijnwerkgroep ter commentaar aangeboden.
Met name onderdeel C is voor de orthopedie relevant

De richtlijn Medische begeleiding van kinderen met downsyndroom richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste medische begeleiding van kinderen met downsyndroom is. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Onderdeel A: Begeleiding van kinderen met downsyndroom, onder andere op het gebied van diagnostiek en voorlichting, ontwikkeling en gedragsproblemen.
• Onderdeel B: Medische aandachtspunten bij kinderen met downsyndroom op kindergeneeskundig gebied: maag- en darmafwijkingen, hart- en longafwijkingen, immunologische, hematologische en endocrinologische afwijkingen, groei en puberteit.
• Onderdeel C: Medische aandachtspunten bij kinderen met downsyndroom op gebied van oogheelkunde, KNO-heelkunde, tandheelkunde, neurologie, orthopedie, dermatologie en urologie. 

In deze revisie zijn de volgende onderwerpen herzien: 
•In onderdeel A: algemene ontwikkeling, spraaktaalmethodes/ondersteunende communicatie. 
• In onderdeel B: indicatie van RSV-profylaxe, antibioticaprofylaxe voor recidiverende luchtweginfecties, hematologie, schildklierafwijkingen, energiebehoefte, vruchtbaarheid en anticonceptie. 
In onderdeel C: orthopedie en urologie 

U kunt uw commentaar aanleveren t/m 20 juni. U kunt het commentaarformulier sturen aan kwaliteit@orthopeden.org.
De documenten vindt u in MijnNOV.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.