13 augustus 2020

Commentaarfase richtlijn Duchenne

De ontwikkeling van de richtlijn Duchenne spierdystrofie is op initiatief van de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar. Jeroen Renkens heeft, namens de NOV deelgenomen aan de werkgroep.

De richtlijn is in concept gereed en wordt aangeboden ter commentaar.
Wij verzoeken u vriendelijk uw opmerkingen op de concepttekst in het bijgevoegde commentarenformulier te noteren en uiterlijk 21 september 2020 te sturen naar kwaliteit@orthopeden.org.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.