27 februari 2018

Commentaarfase richtlijnmodule Chirurgie ter behoud mobiliteit (onderdeel richtlijn cerebrale parese)

De NOV nodigt u uit om commentaar te geven op de richtlijnmodule ‘Chirurgie ter behoud van mobiliteit’ (onderdeel van de richtlijn Spastische cerebrale parese). 

De werkgroep die de conceptrichtlijntekst van de module ‘Chirurgie ter behoud van mobiliteit’ ontwikkeld heeft, bestaat uit afgevaardigden van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) en de Vereniging van en voor mensen met een aangeboren lichamelijke handicap (BOSK). De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) treedt op als penvoerder.
Prof. dr. J. G. Becher heeft, namens de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), als voorzitter de werkgroep geleid. Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten heeft de werkgroep ondersteund en geadviseerd over de procedure van evidence-based richtlijnontwikkeling welke door de werkgroep is gevolgd. De richtlijn is tot stand gekomen mede door de inzet van de vertegenwoordiger(s) van uw vereniging binnen de werkgroep.
In de richtlijn “Diagnostiek en behandeling van kinderen met spastische Cerebrale Parese” (VRA 2006) waren twee uitgangvragen (modules) opgenomen over de waarde van chirurgische interventies bij kinderen met spastische cerebrale parese. Op stoornisniveau betrof dit de module: ‘Wat is het effect van spierverlenging, tenotomie, osteotomie op ROM, spiertonus en kracht?’. Op activiteitenniveau ging het om de module: ‘Wat is het effect van operatieve orthopedische behandeling op de mobiliteit’. Bij de herziening van de richtlijn in 2015 (VRA 2015) zijn de bewuste modules beoordeeld als niet langer valide, en hoog geprioriteerd voor toekomstige revisie. Revisie van bovengenoemde modules is nu uitgevoerd op grond van de recente wetenschappelijke literatuur.
De belangrijkste recente ontwikkeling betreft publicatie op basis van het Zweedse CP-register van de effecten van systematische screening en behandeling ter preventie van heupluxatie. De in Zweden behaalde resultaten rechtvaardigen een wijziging van het Nederlandse beleid.

U kunt uw commentaar uiterlijk 9 maart insturen via kwaliteit@orthopeden.org 

Concepttekst richtlijn
Commentarenformulier
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.